Prodaja predstav Zverinice iz Rezije je zaradi poškodbe v ansamblu začasno ustavljena.
Kritike