Knjigarna LGL je tudi poleti odprta vsak dan od 9. do 19. ure, ob sobotah do 13. ure.

Spremljevalni program

Spletna platforma ZLATA PALIČICA, predstavitev

Ponedeljek, 2. oktober 2017, ob 12.00, Lutkovno gledališče Ljubljana (Preddverje VO)
60 min

Spletna platforma Zlata paličica je referenčna baza za iskanje in prvo spoznavanje kakovostnih gledaliških predstav za otroke in mladino. Namen platforme je na enem mestu zbrati nabor priporočljivih predstav po izboru tričlanske strokovne komisije, sestavljene iz teatrologa, pedagoga in razvojnega psihologa. Platforma bo zagotovila sistematično in kontinuirano spoznavanje profesionalnih gledaliških ustanov in ustvarjalcev iz vse Slovenije ter kakovostne profesionalne gledališke produkcije za odraščajoče občinstvo.

Platforma Zlata paličica je del nacionalnega projekta kulturno-umetnostne vzgoje Gleda(l)išče za povečanje gledališke pismenosti in ustvarjalnosti otrok, mladih in strokovnih delavcev, spodbujanje medpodročnih kreativnih partnerstev ter razvoj splošnih kompetenc na področju kulture. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nosilec nacionalnega projekta kulturno-umetnostne vzgoje Gleda(l)išče je Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), javni zavod, katerega ustanoviteljica je država. SLOGI se ukvarja z raziskovanjem, preučevanjem, interpretiranjem, promoviranjem, ohranjanjem, dokumentiranjem in predstavljanjem slovenske gledališke kulture, gledališke dediščine in gledališke umetnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru. SLOGI je tudi osrednji slovenski gledališki muzej, pripravlja razstave in prireditve, izdaja publikacije, izvaja pedagoške programe ter je nacionalni koordinator kulturno-umetnostne vzgoje na gledališkem področju.

Projekt Gleda(l)išče poteka po vsej Sloveniji v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in visokošolskimi zavodi ter z vladnimi in nevladnimi producenti in ustvarjalci na področju uprizoritvenih umetnosti.

Predstava pod drobnogledom, predstavitvena delavnica

Torek, 3. oktober 2017, 16.00–20.00, Cankarjev dom (M3+4)

Gledališče je prostor skupnega doživljanja, neformalnega izobraževanja, učenja vrednot, razvijanja čutov in čustev, izkustva in diskusije. Zaradi izvedbe .v živo. poteka ves čas predstave komunikacija med ustvarjalci in gledalci, saj gledališče komunicira s pomočjo svojih izraznih sredstev. Pogoj za aktivno in kritično doživljanje odrskega dogajanja je sposobnost branja in razumevanja gledališkega jezika, kar lahko poimenujemo s sintagmo gledališka pismenost. Nacionalni projekt kulturno-umetnostne vzgoje Gleda(l)išče, katerega nosilec je Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), se zavzema za povečanje gledališke pismenosti otrok, mladih in strokovnih delavcev ter razvija model vodenega ogleda gledališke predstave, ki obisk gledališča na inovativen način umesti v učno okolje in z ustvarjalnimi pristopi integrira v pouk.

Program Predstava pod drobnogledom se praviloma izvaja v sodelovanju strokovnega delavca iz vzgojnoizobraževalnega zavoda s profesionalnim gledališkim ustvarjalcem in kulturno ustanovo ter zajema individualno pripravo na obisk gledališča v okviru pouka, ogled predstave iz nabora priporočenih, kakovostnih predstav platforme Zlata paličica ter refleksijo po obisku gledališča. Na primeru predstave Romeo in Julija, uvrščene v program festivala, bo SLOGI za strokovne delavce v okviru festivala Zlata paličica izvedel modelno, degustacijsko delavnico vodenega ogleda gledališke predstave s pripravo in refleksijo, katere cilj je povečanje gledališke pismenosti.

Za udeležbo se lahko prijavite do 20. septembra 2017 (oz. do zasedbe prostih mest). Vaše podatke (ime, priimek, ustanova, kontakt) pošljite na naslov sandra.jenko@slogi.si. Strokovno izobraževanje poteka v okviru programskega sklopa Eden drug'mu ogenj dajmo projekta Gleda(l)išče.

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Medpredmetno poučevanje z gledališkimi in drugimi ustvarjalnimi pristopi, ustvarjalna delavnica

Sreda, 4. oktober 2017, 13.00–17.30, Slovenski gledališki inštitut (SLOGI)

Drama, kot besedilna predloga, je le eden od sestavnih delov gledališke predstave, saj uprizoritvena umetnost združuje v kompleksno celoto različna izrazila in umetniške zvrsti. Povezovanje različnih področij, znanj in veščin je značilno tudi za medpredmetno učenje, ki je kot didaktičen pristop namenjeno celostnejši obravnavi vsebin in je v sodobnih učnih načrtih zelo prisotno. Učencem in dijakom omogoča, da določeno tematiko, ki je praviloma razdeljena po predmetih, spoznajo z različnih vidikov, da se srečujejo tako s teorijo kot s prakso, da se v vsebine bolj poglobijo ter utrjujejo in povezujejo pridobljena znanja.

Tudi dramatika, gledališka zgodovina in uprizoritvena umetnost nasploh lahko v formalnem učnem okolju delujejo povezovalno in medpredmetno. V okviru kulturno-vzgojnega projekta Gleda(l)išče spodbuja Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) razvoj inovativnih in ustvarjalnih pristopov pri poučevanje domače in tuje dramatike ter sodelovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov s profesionalnimi ustvarjalci z gledališkega in drugih umetniških področij.

Delavnica, ki jo bo SLOGI izvedel v okviru festivala Zlata paličica, bo udeležencem izkustveno predstavila primer interdisciplinarne obravnave določene vsebine ob uporabi različnih ustvarjalnih tehnik. Za udeležbo se lahko prijavite do 20. septembra 2017 (oz. do zasedbe prostih mest). Vaše podatke (ime, priimek, ustanova, kontakt) pošljite na naslov sandra.jenko@slogi.si.

Strokovno izobraževanje poteka v okviru programskega sklopa Eden drug'mu ogenj dajmo projekta Gleda(l)išče. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Šola v kulturi za pedagoške delavce

5. - 7. oktober 2017, Ljubljana

Šola v kulturi
je projekt kulturno-umetnostne vzgoje, ki so ga v zavodu Bunker razvili po modelu šole v naravi – le da so udeleženci namesto v naravo in šport potopljeni v urbano okolje in umetnost. Intenziven tridnevni program je preplet umetniških delavnic, pogovorov, ogledov predstav, koncertov in filmov. Pomemben element je tudi spoznavanje kulturne krajine mesta, vse od seznanjanja s pomembnimi institucijami, arhitekturnimi presežki do spoznavanja grafitarske krajine posameznih četrti in kulinarične ponudbe.

Šolo v kulturi
so v zavodu Bunker že večkrat izvedli za učence zadnje triade OŠ, tokrat pa je namenjena pedagoškim delavcem kot uvod v sodelovanje v okviru projekta Igrišče za gledališče 2.0, da lahko tako lažje k tovrstnim aktivnostim povabijo tudi učence.

Pri izvedbi Šole v kulturi sodelujejo različni umetniki, strokovnjaki in kulturne organizacije; prva izdaja šole v kulturi bo tesno prepletena s festivalom Zlata paličica in z mednarodnim festivalom sodobnih umetnosti Mesto žensk, ki ga organizira Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk.

Za učitelje so kriti vsi stroški umetniškega programa in delavnic, prenočišča in prehrane, z izjemo stroškov prevoza.

Maksimalno število udeležencev je 15, prijave na naslov: alma.r.selimovic@bunker.si do zapolnitve mest.

Projekt Igrišče za gledališče 2.0 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
3 reasons to book on our web site