Obvestilo medijem: stališče kolegija direktorjev slovenskih gledališč do NPKZ Imate težave s prikazom sporočila? Odprite sporočilo v brskalniku.

Stališče kolegija direktorjev slovenskih gledališč o predlogu NPZK

Spoštovani,

pošiljam vam stališče kolegija direktorjev slovenskih gledališč o predlogu Nacionalnega programa za kulturo.

Lep pozdrav,

Petra Škofic
Odnosi z javnostmi
Lutkovno gledališče Ljubljana

Tel. 01 548 4543, 041 691 102


Kolegij direktorjev slovenskih gledališč je na seji 14. 9. 2017 obravnaval aktualni predlog nacionalnega programa za kulturo za obdobje od 2018 do 2025.

Direktorji slovenskih gledališč smo na naši seji zavzeli enotno stališče, da je predlagani dokument neustrezen, da je potrebno zaustaviti njegovo obravnavo in pripraviti za naslednje obdobje povsem nov dokument. Prepričani smo, da gre za dokument, ki je metodološko oporečen, ki ni razvojno naravnan in vnaša tako v izhodiščih kot v ukrepih nepotrebne potenciale napetosti in nestrpnosti med področji kulture, med različnimi zvrstmi in izvajalci, med javnim in nevladnim sektorjem itd.

Ugotavljamo, da so izhodišča, na katerih gradi dokument in so v nadaljevanju vodilo za pripravo ciljev in ukrepov napačna do te mere, da dvomimo v reprezentativnost in verodostojnost ministra, ki zastopa naš resor. Zdi se, da smo vam umetniki in umetnost odveč, saj strategijo na več mestih utemeljujete s povsem neustreznimi ugotovitvami o hiperprodukciji in pretirani zaposlenosti na področju kulture.

Direktorji slovenskih gledališč sporočamo, da smo ponosni na zavidljivo kakovost in obseg našega dela ter na rezultate obiskanosti (letošnji podatki Eurostata nas uvrščajo na čisti vrh), ki dokazujejo, da naš ponos ni rezultat neke samovšečnosti in da obstaja javni interes, ki pa ga žal na ministrstvu ne zaznavate.

Po naši oceni gre za dokument, ki se v predvidenih ukrepih ne ukvarja s kulturo temveč predvsem z urejanjem »notranjih zadev ministrstva«.  

Povzetki naših ugotovitev:
1.    Dokument ni pripravljen metodološko ustrezno;
2.    Analitični del je nekonsistenten in kontradiktoren;
3.    Cilji in ukrepi so neizdelani, premalo koncizni in ne obetajo nikakršnega razvoja;
4.    Nekateri predvideni ukrepi so škodljivi (prenos 20% sredstev javnih zavodov na Agencijo);
5.    Predlagani dokument na več mestih vzpostavlja elemente razkola in napetosti med: javnim in nevladnim sektorjem, različnimi področji kulture, centrom in periferijo, profesionalno in amatersko kulturo in je zato tudi razdiralen.

Po našem mnenju naslednji koraki ministrstva ne bi smeli iti v smeri popravkov na podlagi pripomb, ker je dokument v izhodišču neustrezen in se mora zato umakniti iz nadaljnje procedure.

Uroš Korenčan
Predsednik kolegija direktorjev slovenskih gledališč   Facebook Vimeo Twitter Pinterest Instagram Tumblr  

Če ne želite več prejemati naših novic, sledite odjavi