Ustanovitev Sindikata menedžerjev v kulturi in umetnosti Imate težave s prikazom sporočila? Odprite sporočilo v brskalniku.


Spoštovani,

kolegij direktorjev slovenskih gledališč me je zaprosil, da vam posredujem informacijo o ustanavljanju sindikata menedžerjev v kulturi in umetnosti "Sinkul".

Lep pozdrav,

Petra Škofic
Odnosi z javnostmi
Lutkovno gledališče Ljubljana
Tel. 01 548 4543, 041 691 102Spoštovani,

vodstveni delavci v kulturi jutri, v torek, 16. aprila 2019 ustanavljamo Sindikat menedžerjev v kulturi in umetnosti »SINKUL«. Ugotavljamo namreč, da nam zakonsko predvideni okvir imenovanja in delovanja ne zagotavlja varovanja naših osnovnih delavskih pravic, saj smo izključeni iz socialnega dialoga v vseh razsežnostih (kot delojemalci in kot delodajalci).

Imenovanje vodstvenih kadrov v kulturi za mandatno obdobje pomeni delovno razmerje za določen čas, umestitev naših delovnih mest v plačne razrede pa je, brez ustrezne sistemske podpore in pogajanj, povzročila, da so ta delovna mesta za določen čas razvrščena na dno zgornje tretjine plačnega razpona v kulturi. Menedžerji v kulturi in umetnosti smo pogosto v primežu pritiskov politike, zaposlenih in javnosti in nosimo levji delež odgovornosti za poslovanje naših javnih zavodov. V enem najbolj nestabilnih okolij smo uspeli popeljati kulturo in umetnost skozi krizno obdobje, navkljub še vedno krizni javni podpori, pa nam uspevajo rezultati na mednarodno zavidljivi kakovostni ravni.

Menedžerji na področju kulture in umetnosti želimo, da bi v obdobju, ki prihaja, kultura dobila ustreznejše mesto v družbi, zato zahtevamo, da se nas upošteva pri pripravi sistemskih sprememb in strateških usmeritev, terjamo konec kriznih razmer v javni podpori in spoštovanje našega dela.

Po ustanovni seji sindikata bomo ob 13.30 uri na vhodu v Arboretum Volčji potok na voljo medijem za izjave.

S spoštovanjem,


v imenu iniciativnega odbora
Tina Kosi
Upravnica SLG Celje  Facebook Vimeo Twitter Pinterest Instagram Tumblr