Knjigarna LGL je tudi poleti odprta vsak dan od 9. do 19. ure, ob sobotah do 13. ure.

Razpis za nagrade Unima Slovenija

15. 1. 2019

Razpis za podelitev Klemenčičeve nagrade in Pengovove listine

 

Klemenčičevo nagrado in Pengovovo listino podeljuje Društvo UNIMA Slovenija.

 

Pengovova listina predstavlja najvišje priznanje za dosežke na področju lutkovnega ustvarjanja v najmanj zadnjih štirih letih. Pomeni priznanje za pomembne umetniške, literarne in tehnološke dosežke, ustvarjene v obdobju najmanj štirih let.

 

Klemenčičevo nagrado za življenjsko delo lahko prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskim delom trajno obogatili slovensko lutkovno in kulturno zakladnico. Podeljuje se za obdobje najmanj 25 let umetniškega ustvarjanja na področju lutkovne ustvarjalnosti v lutkovnih gledališčih in vseh lutkovnih asociacijah, v sorodnih scenskih in  vizualnih  lutkovno animiranih umetnostih, za literaturo in lutkovno teoretično misel, ki pomeni odločilni prispevek k slovenski lutkovni umetnosti in njenih odmevih, vključevanjih ter potrditvah v evropskem in svetovnem lutkovnem dogajanju.

 

Predlogi za nagrado in priznanje morajo vsebovati ustrezno pisno utemeljitev. Prijavitelji so lahko posamezniki ali institucije.

 

Predloge kandidatov za Klemenčičevo nagrado in Pengovovo listino sprejemamo v zaprti ovojnici do 21. marca 2019 na naslovu: Lutkovno gledališče Ljubljana, Za UNIMA Slovenija, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Klemenčičeva nagrada - Pengovova listina«.

 

Komisija za podeljevanje Klemenčičeve nagrade in Pengovove listine bo po izteku razpisnega roka  pregledala prejete predloge in svojo odločitev pisno utemeljila do 10. junija 2019.

 

 

Upravni odbor Društva UNIMA Slovenija

Martina Maurič Lazar

Uroš Korenčan

Silva Rebolj

Foto Jaka Varmuž
3 reasons to book on our web site