Izšla je nova številka revije Lutka

17. 9. 2019

Izšla je nova številka strokovne revije za lutkovno umetnost in gledališče animiranih form Lutka, ki prinaša strokovne prispevke domačih in tujih avtorjev o vplivu sodobnih tehnologij na razvoj in dojemanje sodobne lutkovne umetnosti. Namenjena je predstavitvi raznolikih praks interdisciplinarnih ter hibridnih oblik sodobnega lutkarstva in tematizaciji spremljajočih sodobnih problemskih tokov.

V razmislek ponuja temeljna vprašanja, s katerimi se srečujemo, ko obravnavamo aktualne tokove lutkovne umetnosti: kako lahko lutko na novo definiramo in jo obravnavamo; kako daleč lahko vpliv novih medijev razširi njeno definicijo in celo vpliva na razvoj nove lutkovne terminologije; kako jo sodobne prakse vzpostavljajo v povsem nov odnos z animatorji, materialom, gibom, predmetom, glasom ... In navsezadnje: ali lutka oziroma animirani objekt v resnici sploh še potrebuje animatorja, saj je videti kot da – opolnomočena z novo tehnologijo – lahko zaživi povsem svoje življenje?

Revija ponuja nove konotacije in uvide s poudarkom na razširitvi percepcije lutke v povezavi z novimi tehnologijami. Odraža, da ni zastala v svoji tradicionalni osnovi, temveč dokazuje, da močno reflektira današnji čas in skozi svoj estetski in vsebinski izraz prilagaja ter vzporedno reprezentira sodobni družbeni ustroj. S svojo inherentno širino, z možnostjo brezmejnega nastanka iz nič se lahko (če ima za to posluh) preobrazi v aktualno, odprto, raziskovalno umetniško formo.

Revijo so uredile: Ajda Rooss, Tjaša Bertoncelj, Maša Jazbec, oblikovala pa Ajda Schmidt.

Revijo Lutka je leta 1966 ustanovila Zveza kulturnih organizacij (danes Javni sklad RS za kulturne dejavnosti). V različnih intervalih (1966–1970, 1973–1981, 1985–1988, 1991–1996, 1998–2000) je izhajala vse do leta 2000 (št. 57). Izdajatelj zadnjih številk je bilo Kulturno-umetniško društvo Klemenčičevi dnevi. Leta 2013 je začela revija ponovno izhajati.  

Prodaja: Knjigarna LGL, na Krekovem trgu 2 v Ljubljani. Cena: 8,5 evra

3 reasons to book on our web site