Evropski projekti

Lutkovno gledališče Ljubljana trenutno sodeluje v štirih evropskih projektih: Mapping, N.A.P.P., Prezrti poklici zaodrja 3 in Udarne brigade.

Mapping

Mapping. Zemljevid estetike uprizoritvenih umetnosti v zgodnjih letih je obsežen skupni projekt, ki deluje ob podpori Ustvarjalne Evrope – novega okvirnega programa za kulturne in ustvarjalne sektorje, predvidenega za obdobje od 01.12.2018 do 30.11.2022. Gre za umetniški raziskovalni program, ki se osredotoča na ustvarjanju senzoričnega odnosa z najmlajšimi gledalci (starimi od 0 do 6 let) skozi uprizoritvene umetnosti. Še posebej pa raziskuje zamisel o »otrocih-gledalcih današnjega dne in ne le o otrocih-gledalcih jutrišnjega dne.« Otroci, še posebej najmlajši, so »nove teme sveta«, saj slednjega še vedno raziskujejo, prav tako kot raziskujejo same sebe. V tem obdobju namreč še niso razvili posebnega kriterija za razvrščanje, vendar pa vse, kar je estetskega, zaznavajo na sleherni ravni upodobitve. Medtem ko otroke opazujemo, lahko zasledimo znake, estetske trenutke, ki jih doživijo ob stiku z umetniškimi predlogi, takrat, kadar so »izjemno občutljivi«, kar pomeni, v harmoniji s tistim, kar zaznavajo. Partnerstvo, ki se razprostira po celotnem ozemlju Evropske Unije, vključuje 18 partnerjev iz 17 evropskih držav: gledališča, inštitucije in umetnike, ki so sčasoma vzpostavili globok odnos z otroci v najzgodnejših letih življenja in ki so pripravljeni ponuditi svoja specifična znanja in izkušnje pri razvoju tega raziskovalnega dela. 

NAPP

Projekt v okviru programa Ustvarjalna Evropa, ki skrbi za razvoj sodobnih lutkovnih pristopov v povezavi z digitalno umetnostjo, kar omogoča razširitev referenčnega prostora lutk na nove hibridne uprizoritvene oblike. Projekt N.A.P.P. - Numeric’s Art Puppetry Project povezuje štiri znane evropske ustanove z bogato lutkovno dediščino iz Belgije (Centre de la Marionnette de la Communauté Française de Belgique), Slovenije (Lutkovno gledališče Ljubljana), Romunije (Teatrul Municipal Tony Bulandra) in Francije (Action Culturelle du Val de Lorraine ).

Prezrti poklici zaodrja 3

V okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo “Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019” s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji izvajamo že tretjo generacijo projekta »Prezrti poklici zaodrja«, kjer mladim ali težje zaposljivim v okviru enoletne zaposlitve ponudimo priložnost, da se priučijo specifičnih gledaliških znanj predvsem na področju tehnike.V tokratni generaciji projekta se v Lutkovnem gledališču Ljubljana urijo: scenski tehnik, mojster luči, tonski mojster, scenski tehnik in kurirka.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Udarne brigade

V okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo “Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021” s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji izvajamo projekt »Udarne brigade« s katerim bomo med leti 2018 – 2021 vzpostavili igralsko-dramaturško enoto, ki bo mladim nudila pridobivanje izkušenj in referenc . V okviru projekta bomo izvedli osem zaposlitev za eno leto. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

3 reasons to book on our web site