Na glavno vsebino
Kraljestvo
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Evropski projekti

S podporo programa Ustvarjalna Evropa izvajamo mednarodne projekte sodelovanja Kritiška platforma sodobnega lutkarstva, Mapping, N.A.P.P., Puppets&Design in ConnectUp. S podporo Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada izvajamo zaposlitvena projekta Udarne brigade in Prezrti poklici zaodrja.

filePath
filePath
filePath

EVOC

EVOC (Experimenting VOCational training for puppeteers), enoletni projekt sodelovanja na področju usposabljanja (program Erasmus+) je potekal v sodelovanju med lutkovnimi centri Les Tas De Sable Rivery (Francija – vodilni partner), Center de la marionnette de la federation Wallonie-Bruxelles (Belgija), Topic Tolosa (Španija), Synkoino cooperative (Grčija), Teatro Gioco Vita (Italija), združenjem UNIMA International in našim gledališčem. Projekt se je osredinil na tri cilje: novi načini poklicnega usposabljanja, analiza možnosti na evropskem trgu dela za področje lutkarstva in sistemsko povezovanje med usposabljanjem in zaposlovanjem. V okviru projekta so bile izpostavljeni primeri dobrih praks, izvedena sta bila dva sklopa neformalnega usposabljanja za 14 mladih udeležencev, enega je gostila Ljubljana, kjer sta delavnice vodila Martina Maurič Lazar in Fabrizio Montecchi.

Kritiška platforma sodobnega lutkarstva

filePath

Kritiška platforma sodobnega lutkarstva (EU Contemporary Puppetry Critical Platform) je dvoletni evropski projekt, ki ga vodi Lutkovno gledališče Ljubljana v sodelovanju s tremi partnerji Puppet Animation Scotland (Velika Britanija), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Akademija za umjetnost i kulturu Osijeku (Hrvaška) in Vilniaus Teatras Lele (Litva).

S projektom sodelujoči partnerji opozarjamo na pomanjkanje tako kritiških kot teoretskih vsebin na področju lutkovne umetnosti. Kritika je pomemben element v razumevanju sodobne lutkovne umetnosti in nujen del javnega diskurza, zato bo pomemben del projekta namenjen izobraževanju mladih teoretikov in kritikov, ki se bodo na seminarjih seznanjali z refleksijo in analizo raznih odrskih estetik. S projektom bomo vzpostavili sodobno lutkovno mrežo in spletno platformo, na kateri bodo dostopne mednarodne refleksije in teatrološke analize s področja sodobne lutkovne umetnosti. Del projekta so tudi strokovna revija za lutkovno umetnost in gledališče animiranih form Lutka, video predavanja o lutkovni umetnosti za širšo javnost ter priročnik za kritiško pisanje o uprizoritvah s področja lutkovne umetnosti. 

Mapping

filePath

Mapping. Zemljevid estetike uprizoritvenih umetnosti v zgodnjih letih je obsežen skupni projekt, ki deluje ob podpori Ustvarjalne Evrope – novega okvirnega programa za kulturne in ustvarjalne sektorje, predvidenega za obdobje od 01.12.2018 do 30.11.2022. Gre za umetniški raziskovalni program, ki se osredotoča na ustvarjanju senzoričnega odnosa z najmlajšimi gledalci (starimi od 0 do 6 let) skozi uprizoritvene umetnosti. Še posebej pa raziskuje zamisel o »otrocih-gledalcih današnjega dne in ne le o otrocih-gledalcih jutrišnjega dne.« Otroci, še posebej najmlajši, so »nove teme sveta«, saj slednjega še vedno raziskujejo, prav tako kot raziskujejo same sebe. V tem obdobju namreč še niso razvili posebnega kriterija za razvrščanje, vendar pa vse, kar je estetskega, zaznavajo na sleherni ravni upodobitve. Medtem ko otroke opazujemo, lahko zasledimo znake, estetske trenutke, ki jih doživijo ob stiku z umetniškimi predlogi, takrat, kadar so »izjemno občutljivi«, kar pomeni, v harmoniji s tistim, kar zaznavajo. Partnerstvo, ki se razprostira po celotnem ozemlju Evropske Unije, vključuje 18 partnerjev iz 17 evropskih držav: gledališča, inštitucije in umetnike, ki so sčasoma vzpostavili globok odnos z otroki v najzgodnejših letih življenja in ki so pripravljeni ponuditi svoja specifična znanja in izkušnje pri razvoju tega raziskovalnega dela. 

Babel

filePath

Evropski projekt Babel si prizadeva za pravice otrok in mladih do polnega kulturnega državljanstva. Cilj projekta je raziskati komunikacijski proces, medkulturni dialog in medsebojno razumevanje znotraj gledališča za mlado občinstvo in širše v uprizoritvenih umetnostih za mlado občinstvo.

Lutke in oblikovanje

filePath

Projekt Lutke in oblikovanje si prizadeva za emancipacijo vsakodnevnih predmetov, ki se tako otresejo svoje utilitarne definicije in se povzdignejo v prinašalce pomena in umetniškega izraza ter postanejo orodja za komunikacijo in medkulturni dialog. Projekt bo prepletel delo lutkovnih umetnikov in oblikovalcev. Oblikovalci lahko s svojimi veščinami pomagajo pri obnovi lutkarstva, to skupaj z animacijo predmetov pa lahko oblikovalcem pomaga, da o predmetih razmišljajo na drugačen način ter jim vdihnejo dušo z dodeljevanjem specifičnih oblik. Z izmenjavo idej med posameznimi deležniki iz sveta oblikovanja (profesionalnimi oblikovalci, akademiki in študenti), ki se bo udejanjilo s pomočjo kulturnih, izobraževalnih in promocijskih dejavnosti Evropske unije, bo projekt Lutke in oblikovanje v lutkarsko stvarnost vnesel inovativnost ter povečal njegovo priljubljenost pri odraslih, otrocih, družinah in šolah.

V projekt so vključena tri lutkovna gledališča iz Italije, Češke in Slovenije ter višješolska ustanova s področja oblikovanja iz Španije. Projekt bo prinesel nov umetniški in profesionalni uvid tako lutkarstvu in deležnikom s področja oblikovanja kot občinstvu. Obenem si bo prizadeval za razširitev in diverzifikacijo občinstva, tako da se bo osredotočil na predmete, ki bi prav lahko bili del vsakdanjika kogarkoli, a lahko hkrati nosijo umetniško izkušnjo lastne produkcije. Informativni dogodki projekta bodo temeljili na širjenju znanja o kulturni in zgodovinski dediščini gledališča predmetov in figur, ki se pogosto zmotno povezuje samo z otroškim svetom. Tako bo poskrbljeno za širjenje in diverzifikacijo baze občinstva.

ConnectUp

filePath

Projekt vključuje 14 partnerjev iz 10 držav, med katerimi so gledališča, festivali in univerza. Vodilna organizacija je norveška Univerza v Adgerju (Fakulteta za likovno umetnost), ki si prizadeva za najnaprednejše inovacije, izobraževalno in raziskovalno delo.

ConnectUp uvaja mednarodno kulturno pobudo za starejše od 12 let, s katero želi ustvariti protiutež v procesu večanja družbene in kulturne razklanosti v Evropi. Če želimo zagotoviti kulturno vključenost, moramo mladim zagotoviti priložnosti, da se aktivno vključijo v različne narodne skupnosti, kulture in družbene skupine ter da ostanejo odprti za druge ljudi in življenjske izkušnje. Partnerji verjamejo, da je to edini način, da mladi spoznajo in razumejo pozitivni potencial življenja in dela v partnerstvu ter delitve odgovornosti v globalni družbi. 

Deset gledališč z različnim umetniškim znanjem, devet festivalov in dve univerzi, ki delujejo na področju gledališča za mlade, združujejo svoje veščine v evropski »uniji različnosti« in načrtujejo večje naložbe v razvoj občinstva. Gledališča in festivali si prizadevajo, da bi vsaj v svojih prostorih ustvarili presek družbe, kjer bi se srečevala obstoječe občinstvo iz srednjega razreda in občinstvo z družbenega roba.