PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Kdo smo

Foto Urška Boljkovac
Lutkovno gledališče Ljubljana je osrednje slovensko lutkovno gledališče, ki je bilo kot Mestno lutkovno gledališče ustanovljeno l. 1948. Gledališče gradi na stoletni tradiciji slovenskega lutkarstva in je z ustanovitvijo Lutkovnega muzeja (2015) postalo tudi uradni skrbnik dragocene snovne dediščine. Danes je Lutkovno gledališče Ljubljana sodobno gledališče, ki deluje na presečišču klasičnih lutkovnih form in sodobnih uprizoritvenih poetik. Pretežna ciljna usmeritev je odraščajoče občinstvo, z lutkovnimi predstavami za odrasle pa gledališče soustvarja sodobno polje evropske uprizoritvene umetnosti. Gledališče upravlja s petimi stalnimi prizorišči, kjer pripravi na leto do dvanajst premiernih uprizoritev. Lutkovno gledališče Ljubjana je z več kot 120.000 obiskovalci letno med najbolj obiskanimi slovenskimi gledališči. S stalno prisotnostjo v mednarodnem prostoru se je gledališče uveljavilo kot eden najpomembnejših akterjev v tem delu regije, mednarodni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE pa uživa sloves ene pomembnejših lutkovnih manifestacij v Evropi. Gledališče posebno pozornost namenja tudi kulturno-umetnostni vzgoji. S svojimi kakovostnimi in raznolikimi programi si sistematično prizadeva za krepitev standardov in sistemsko umeščanje kakovostnih kulturnih vsebin v programe vzgojno-izobraževalnih ustanov. V zadnjih letih se gledališče intenzivno povezuje v evropska koprodukcijska in partnerska razmerja (EU projekti: Napp, Mapping, ConnectUp, Puppets and Design), z letošnjim letom pa je postal vodilni partner dvoletnega evropskega projekta Kritiška platforma sodobnega lutkarstva (EU Contemporary Puppetry Critical Platform). S projektom vzpostavljamo sodobno lutkovno mrežo in spletno platformo, na kateri bodo dostopne mednarodne refleksije in teatrološke analize s področja sodobne lutkovne umetnosti.

Uprava

Uroš Korenčan, foto Mimi Antolović
Ajda Rooss, foto Mimi Antolović
Direktor
Uroš Korenčan
T: 01 3000 970
E: uros.korencan@lgl.si
Umetniška vodja
Ajda Rooss
T: 01 3000 970
E: ajda.rooss@lgl.si
Poslovna sekretarka
Helena Sebanc
T: 01 300 09 70
E: info@lgl.si
Vodja tehničnega sektorja
Jure Žnidaršič
T: 01 300 09 91
E: tehnika@lgl.si
Vodja knjigarne in blagajne
Nataša Antuničević Vižintin
T: 01 548 45 40
E: natasa.vizintin@lgl.si
Vodja finančno-računovodske službe
Maja Dremelj
T: 01 300 09 83
E: maja.dremelj@lgl.si
Vodja Lutkovnega muzeja
Tjaša Juhart
T: 01 300 09 75
E: muzej@lgl.si
Producentka
Pija Bodlaj
T: 01 3000 993
E: pija.bodlaj@lgl.si
Producentka
Alja Cerar Mihajlović
T: 01 1548 45 41
E: alja.cerar@lgl.si
Koordinatorka, organizatorka
Prodaja šolam
Špela Juntes
T: 01 300 09 76
E: organizacija@lgl.si
Koordinatorka, organizatorka
Edita Golob
T: 01 300 09 74, 041 758 874
E: edita.golob@lgl.si
Odnosi z javnostmi
Petra Škofic
T: 01 548 45 43, 041 691 102
E: petra.skofic@lgl.si
Arhivarka, dokumentalistka v gledališču
Lidija Franjić
T: 01 300 09 72
E: lidija.franjic@lgl.si
Računovodkinja
Vanja Arhar Kurent
T: 01 300 09 84
E: vanja.arhar-kurent@lgl.si
Strokovna sodelavka v knjigarni
Sara Sterle
T: 01 300 982
E: blagajna@lgl.si

Igralski ansambel

Miha Arh, foto Mimi Antolović
Jan Bučar, foto Mimi Antolović
Lovro Finžgar, foto Mimi Antolović
Urška Hlebec, foto Mimi Antolović
Ana Hribar, foto Mimi Antolović
Nina Ivanič, foto Mimi Antolović
Asja Kahrimanović Babnik, foto Mimi Antolović
Aja Kobe, foto Mimi Antolović
Sonja Kononenko, foto Mimi Antolović
Polonca Kores, foto Mimi Antolović
Rok Kunaver, foto Mimi Antolović
Maja Kunšič, foto Mimi Antolović
Jernej Kuntner, foto Mimi Antolović
Iztok Lužar, foto Mimi Antolović
Gašper Malnar, foto Mimi Antolović
Martina Maurič Lazar, foto Mimi Antolović
Matevž Müller, foto Mimi Antolović
Alenka Tetičkovič, foto Mimi Antolović
Ajda Toman, foto Mimi Antolović
Brane Vižintin, foto Mimi Antolović
Zala Ana Štiglic, foto Mimi Antolović
Jure Lajovic, foto Mimi Antolović
Matej Zemljič

Delavnica

Zoran Srdić
vodja delavnic
Sandra Birjukov
kostumska šivilja
Iztok Bobić
oblikovalec lutk
Zala Kalan
restavratorka lutk
Marjeta Valjavec
kostumska šivilja
Polona Černe
oblikovalka lutk
David Klemenčič
mizar
Žiga Leban
oblikovalec lutk
zunanji sodelavec

Tonski sektor

Izidor Kozelj
vodja tonskega sektorja
Emil Koprivc
oblikovalec zvoka, inspicient
Aca Ilić
oblikovalec zvoka, inspicient
Aleš Erjavec
oblikovalec zvoka, inspicient
zunanji sodelavec
Luka Bernetič
oblikovalec zvoka, inspicient
zunanji sodelavec
Peter Samotorčan
oblikovalec zvoka, inspicient
Mitja Vasič
oblikovalec zvoka, inspicient

Lučni sektor

Danilo Korelec
vodja lučnega sektorja
Srečo Brezovar
oblikovalec svetlobe
Kristjan Vidner
oblikovalec svetlobe
Maša Avsec
mojstrica luči
Niko Štabuc
mojster luči
Gregor Kuhar
mojster luči
zunanji sodelavec

Scenska tehnika

Darko Nedeljković
vodja scenske tehnike
Alojz Milošič
scenski tehnik
Iztok Vrhovnik
scenski tehnik
Slobodan Ilić
scenski tehnik
Luka Moškrič
scenski tehnik
zunanji sodelavec
Klemen Sašek
scenski tehnik
zunanji sodelavec
Jure Popović
scenski tehnik
zunanji sodelavec
Sašo Kitić
scenski tehnik
zunanji sodelavec
Kemal Vrabac Kordiš
scenski tehnik
Stanislav Božanić
scenski tehnik

Zaodrje

Jadranka Pavlović
oblikovalka maske
Raza Šarić
kurirka
Šećira Dedić
kurirka
Džemila Zulić
kurirka
Azemine Dedić
pomožna delavka
Naila Suljanović
pomožna delavka
Olga Milić
pomožna delavka
Nina Jordanovski
oblikovalka maske
zunanja sodelavka
Daša Jordanovski
oblikovalka maske
zunanja sodelavka

Svet LGL

Saša Ogrizek
predsednica


mag. Alenka Pirjevec
namestnica predsednice
dr. Dragan Matić
Nada Verbič Zoran Srdić

Strokovni svet LGL

Edi Majaron
predsednik
Nika Bezeljak
podpredsednica
Petra Tanko mag. Jasna Vastl Alenka Tetičkovič

Dokumenti