PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Publicistika

Nova številka revije Lutka

September 2019

Zadnja številka strokovne revije za lutkovno umetnost in gledališče animiranih form Lutka iz septembra 2019 prinaša strokovne prispevke domačih in tujih avtorjev o vplivu sodobnih tehnologij na razvoj in dojemanje sodobne lutkovne umetnosti. Namenjena je predstavitvi raznolikih praks interdisciplinarnih ter hibridnih oblik sodobnega lutkarstva in tematizaciji spremljajočih sodobnih problemskih tokov. V razmislek ponuja temeljna vprašanja, s katerimi se srečujemo, ko obravnavamo aktualne tokove lutkovne umetnosti: kako lahko lutko na novo definiramo in jo obravnavamo; kako daleč lahko vpliv novih medijev razširi njeno definicijo in celo vpliva na razvoj nove lutkovne terminologije; kako jo sodobne prakse vzpostavljajo v povsem nov odnos z animatorji, materialom, gibom, predmetom, glasom ... In navsezadnje: ali lutka oziroma animirani objekt v resnici sploh še potrebuje animatorja, saj je videti kot da – opolnomočena z novo tehnologijo – lahko zaživi povsem svoje življenje? Revija ponuja nove konotacije in uvide s poudarkom na razširitvi percepcije lutke v povezavi z novimi tehnologijami. Odraža, da ni zastala v svoji tradicionalni osnovi, temveč dokazuje, da močno reflektira današnji čas in skozi svoj estetski in vsebinski izraz prilagaja ter vzporedno reprezentira sodobni družbeni ustroj. S svojo inherentno širino, z možnostjo brezmejnega nastanka iz nič se lahko (če ima za to posluh) preobrazi v aktualno, odprto, raziskovalno umetniško formo.

Revija je izšla v treh jezikih - slovenskem, angleškem in francoskem. Uredile so jo Ajda Rooss, Tjaša Bertoncelj, Maša Jazbec, oblikovala pa Ajda Schmidt. Oblikovalka je za revijo dobila nagrado za odlično slovensko oblikovanje na 9. bienalu Brumen. 

Revija je del projekta N.A.P.P., ki je sofinanciran v okviru programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa.

Revijo Lutka je leta 1966 ustanovila Zveza kulturnih organizacij (danes Javni sklad RS za kulturne dejavnosti). V različnih intervalih (1966–1970, 1973–1981, 1985–1988, 1991–1996, 1998–2000) je izhajala vse do leta 2000 (št. 57). Izdajatelj zadnjih številk je bilo Kulturno-umetniško društvo Klemenčičevi dnevi. Leta 2013 je začela revija ponovno izhajati.  

Cena: 8,5 evra

Prodaja

Skupna številka revije Lutka in časopisa Maska

Jeseni leta 2016 je izšla skupna številka časopisa za scenske umetnosti Maska in revije za lutkovno umetnost Lutka, posvečena animaciji v sodobnem gledališču in širokemu razponu njenih avtorskih pisav ter pisavam o njej. Je rezultat Seminarja sodobnih scenskih umetnosti, ki je v letu 2014/15 potekal že dvanajstič v organizaciji Maske in Lutkovnega gledališča Ljubljana. Ob zavedanju, da je lutkovno gledališče nasploh eno najzanimivejših izhodišč za premišljevanje razmerij med človeškim in predmetnim, živim in neživim, smo se osredotočili na štiri teme, s katerimi se scenske umetnosti tako ali drugače srečujejo skozi celotno zgodovino: telo, objekt, javni prostor in tehnologija. Premišljevali smo jih skozi predavanja, diskusije, oglede referenčnih predstav ali njihovih posnetkov, poglobljena branja pomembnih teoretskih, zgodovinskih in kritiških besedil ter z obiski umetniških dogodkov, ki so se dotikali zastavljenih tem. Naše delo je bilo inter- in transdisciplinarno, usmerjali pa so ga tudi izbrani domači in tuji teoretiki, kuratorji in umetniki.

Cena: 10 evrov

Prodaja

Revija Maska / revija Lutka

Revija LUTKA

Revija LUTKA je strokovna revija za lutkovno umetnost in gledališče animiranih form. V strokovnih razpravah obravnava slovensko lutkovno umetnost z vidika teorije, zgodovine in razvoja sodobnega lutkarstva. Ker je slovenska lutkovna stroka v zadnjih desetletjih zaznavala veliko pomanjkanje teoretične, znanstvene in zgodovinske obravnave lutkarstva v slovenskem jeziku, je Lutkovno gledališče Ljubljana leta 2013 v sodelovanju s slovenskima združenjema UNIMA in Ustanovo lutkovnih ustvarjalcev (ULU) Slovenije in ob podpori JAK po 13-letnem premoru zopet začelo izdajati revijo LUTKA. Ta je sicer pod različnimi uredniškimi imeni in v različnih časovnih razmikih izhajala vse od leta 1966 do 2000.

Zadnja številka je izšla leta 2014 ob podpori evropskega projekta EPKE, ki povezuje lutkovne tehnologije različnih evropskih gledališč in je posvečena kraljici lutk, marioneti.

Cena: 7 evrov

Prodaja

Revija Lutka

Zbornik Odraščajoča publika

Lutkovno gledališče Ljubljana je eden od ustanoviteljev centra za kulturno vzgojo na področju uprizoritvenih umetnosti ASSITEJ Slovenija, ki je član mednarodne mreže ASSITEJ s 83 centri po vsem svetu. Z namenom združevanja teorije, ustvarjalne prakse in pedagoškega procesa je v sodelovanju centra ASSITEJ in Lutkovnega gledališča Ljubljana izšel dvojezični zbornik esejev Odraščajoča publika, osem esejev o vlogi gledališča za otroke in mladino v sodobni družbi.

Zbornik so soustvarili znanstveniki, gledališki ustvarjalci, pedagogi in starši: prof. dr. Slavko Gaber, prof. dr. Ljubica Marjanović Umek, doc. dr. Metka Mencin Čeplak, prof. dr. Milica Antić Gaber, pisateljica Maja Pelević, članica belgijske gledališke skupine Le théâtre de la Guimbarde Gaëtane Reginster, angleški pisatelj David Wood, režiserka Ivana Djilas in oče treh fantov Dino Bauk.

Cena: 8 evrov

Prodaja

Zbornik Odraščajoča publika