Naročnik:
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Krekov trg 2
1000 Ljubljana

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet javnega naročila

TISKARSKE STORITVE

s sklenitvijo pogodbe za obdobje 20.12.2018 do 31.08.2019.

Na Portalu javnih naročil z dne 25.10.2018, pod številko objave JN 5/2018 je bilo v skladu s 47. členom ZJN-3 objavljeno obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila: Tiskarske storitve
Rok pričetka: 25. 10. 2018
Rok končanja: 20. 12. 2018


Predstojnik naročnika
Uroš Korenčan
Naročnik:
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Krekov trg 2
1000 Ljubljana

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila

NOVO LAHKO TOVORNO VOZILO – FURGON

po postopku oddaje naročil male vrednosti.

Na Portalu javnih naročil z dne 20.09.2018, pod številko objave JN: 4/2018 je bilo v skladu s 47. členom ZJN-3 ( Ur.l. št.: 91/2015 in 14/18 ) objavljeno obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila: NOVO LAHKO TOVORNO VOZILO – FURGON
Rok pričetka: 20. 09. 2018
Rok končanja: 11. 05. 2019


Predstojnik naročnika
Uroš Korenčan
3 reasons to book on our web site