Naročnik:
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Krekov trg 2
1000 Ljubljana

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet javnega naročila

»STORITVE VAROVANJA«

s sklenitvijo pogodbe za obdobje 15.05.2017 do 14.05.2020.

Na Portalu javnih naročil z dne 13.03.2017, pod številko objave ____________, je bilo v skladu s 47. členom ZJN-3 objavljeno obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila: Storitve varovanja
Rok pričetka: 13. 03. 2017
Rok končanja: 15. 05. 2017

Kontaktna oseba s strani naročnika je Jure Žnidaršič:
  • Tel.: (01) 300 09 91
  • E-mail: tehnika@lgl.si

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za storitve varovanja.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 03.05.2017, do 10:00 ure.

Javno odpiranje ponudb je 03.05.2017 ob 10:30 uri v prostorih Lutkovnega gledališča Ljubljana.


Predstojnik naročnika
Uroš Korenčan
Želite prejemati spored in novice po elektronski pošti?
3 reasons to book on our web site