Naročnik:
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Krekov trg 2
1000 Ljubljana

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet javnega naročila

»TISKARSKE STORITVE«

s sklenitvijo pogodbe za obdobje 05.09.2017 do 04.09.2018.

Na Portalu javnih naročil z dne 12.06.2017, pod številko objave ____________, je bilo v skladu s 47. členom ZJN-3 objavljeno obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila: Tiskarske storitve
Rok pričetka: 13. 06. 2017
Rok končanja: 05. 09. 2017

Kontaktna oseba s strani naročnika je Jure Žnidaršič:
  • Tel.: (01) 300 09 91
  • Fax: (01) 300 09 80
  • E-mail: tehnika@lgl.si

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za Tiskarske storitve.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 25.08.2017, do 10:00 ure.

Javno odpiranje ponudb je 25.08.2017 ob 10:30 uri v prostorih Lutkovnega gledališča Ljubljana.


Predstojnik naročnika
Uroš Korenčan

»PREVOZNE STORITVE«

s sklenitvijo pogodbe za obdobje od 05.09.2017 do 04.09.2018.

Na Portalu javnih naročil z dne 13.06.2017, pod številko objave ____________, je bilo v skladu s 47. členom ZJN-3 objavljeno obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila: Prevozne storitve
Rok pričetka: 13. 06. 2017
Rok končanja: 05. 09. 2017

Kontaktna oseba s strani naročnika je Jure Žnidaršič:
  • Tel.: (01) 300 09 91
  • Fax: (01) 300 09 80
  • E-mail: tehnika@lgl.si

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za Prevozne storitve.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 25.08.2017 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb je 25.08.2017 ob 11.00 uri v prostorih Lutkovnega gledališča Ljubljana.


Predstojnik naročnika
Uroš Korenčan

»STORITVE VAROVANJA«

s sklenitvijo pogodbe za obdobje od 05.09.2017 do 04.09.2020.

Na Portalu javnih naročil z dne 13.06.2017, pod številko objave ____________, je bilo v skladu s 47. členom ZJN-3 objavljeno obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila: Storitve varovanja
Rok pričetka: 13. 06. 2017
Rok končanja: 05. 09. 2017

Kontaktna oseba s strani naročnika je Jure Žnidaršič:
  • Tel.: (01) 300 09 91
  • Fax: (01) 300 09 80
  • E-mail: tehnika@lgl.si

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za Prevozne storitve.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 25.08.2017 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb je 25.08.2017 ob 11.30 uri v prostorih Lutkovnega gledališča Ljubljana.


Predstojnik naročnika
Uroš Korenčan

Želite prejemati spored in novice po elektronski pošti?
3 reasons to book on our web site