Naročnik:
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Krekov trg 2
1000 Ljubljana

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet javnega naročila

NAKUP LETALSKIH VOZOVNIC

s sklenitvijo pogodbe za obdobje 20.03.2019 do 31.08.2020.

Na Portalu javnih naročil z dne 31.01.2019, pod številko objave JN 1/2019 je bilo v skladu s 47. členom ZJN-3 objavljeno obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila: Nakup letalskih vozovnic
Rok pričetka: 31. 01. 2019
Rok končanja: 20. 03. 2019


Predstojnik naročnika
Uroš Korenčan
3 reasons to book on our web site