Naročnik:
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Krekov trg 2
1000 Ljubljana

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet javnega naročila

TISKARSKE STORITVE

s sklenitvijo pogodbe za obdobje 05.09.2018 do 04.09.2019.

Na Portalu javnih naročil z dne 28.06.2018, pod številko objave JN004391/2018-W01 je bilo v skladu s 47. členom ZJN-3 objavljeno obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila: Tiskarske storitve
Rok pričetka: 28. 06. 2018
Rok končanja: 05. 09. 2018

Kontaktna oseba s strani naročnika je Jure Žnidaršič:
  • Tel.: (01) 300 09 91
  • Fax: (01) 300 09 80
  • E-mail: tehnika@lgl.si

Predstojnik naročnika
Uroš Korenčan

PREVOZNE STORITVE

s sklenitvijo pogodbe za obdobje od 05.09.2018 do 04.09.2019.

Na Portalu javnih naročil z dne 28.06.2018, pod številko objave JN004387/2018-W01  je bilo v skladu s 47. členom ZJN-3 objavljeno obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila: Prevozne storitve
Rok pričetka: 28. 06. 2018
Rok končanja: 05. 09. 2018

Kontaktna oseba s strani naročnika je Jure Žnidaršič:
  • Tel.: (01) 300 09 91
  • Fax: (01) 300 09 80
  • E-mail: tehnika@lgl.si

Predstojnik naročnika
Uroš Korenčan

NOVO LAHKO TOVORNO VOZILO – FURGON

po postopku oddaje naročil male vrednosti

Na Portalu javnih naročil z dne 09.07.2018, pod številko objave _________________  je bilo v skladu s 47. členom ZJN-3 ( Ur.l. št.: 91/2015 in 14/18 ) objavljeno obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila: Novo lahko tovorno vozilo - furgon
Rok pričetka: 09. 07. 2018
Rok končanja: 05. 09. 2018

Kontaktna oseba s strani naročnika je Jure Žnidaršič:
  • Tel.: (01) 300 09 91
  • Fax: (01) 300 09 80
  • E-mail: tehnika@lgl.si

Predstojnik naročnika
Uroš Korenčan

3 reasons to book on our web site