Publicistika

Skupna številka revije Lutka in časopisa Maska

Skupna številka časopisa za scenske umetnosti Maska in revije za lutkovno umetnost Lutka (2016) je posvečena animaciji v sodobnem gledališču in širokemu razponu njenih avtorskih pisav ter pisavam o njej. Ob zavedanju, da je lutkovno gledališče nasploh eno najzanimivejših izhodišč za premišljevanje razmerij med človeškim in predmetnim, živim in neživim, smo se osredotočili na štiri teme, s katerimi se scenske umetnosti tako ali drugače srečujejo skozi celotno zgodovino: telo, objekt, javni prostor in tehnologija. Premišljevali smo jih skozi predavanja, diskusije, oglede referenčnih predstav ali njihovih posnetkov, poglobljena branja pomembnih teoretskih, zgodovinskih in kritiških besedil ter z obiski umetniških dogodkov, ki so se dotikali zastavljenih tem. Naše delo je bilo inter- in transdisciplinarno, usmerjali pa so ga tudi izbrani domači in tuji teoretiki, kuratorji in umetniki.
 

Revija je v prodaji v Knjigarni LGL. Cena: 10 evrov.

Revija Maska / revija Lutka

Revija Lutka

Revija Lutka je strokovna revija za lutkovno umetnost in gledališče animiranih form. V strokovnih razpravah obravnava slovensko lutkovno umetnost z vidika teorije, zgodovine in razvoja sodobnega lutkarstva. Ker je slovenska lutkovna stroka v zadnjih desetletjih zaznavala veliko pomanjkanje teoretične, znanstvene in zgodovinske obravnave lutkarstva v slovenskem jeziku, je Lutkovno gledališče Ljubljana leta 2013 v sodelovanju s slovenskima združenjema UNIMA in Ustanovo lutkovnih ustvarjalcev (ULU) Slovenije in ob podpori JAK po 13-letnem premoru zopet začelo izdajati revijo Lutka. Ta je sicer pod različnimi uredniškimi imeni in v različnih časovnih razmikih izhajala vse od leta 1966 do 2000.

Revija je na voljo v Knjigarni LGL

Revija Lutka

Zbornik Odraščajoča publika

Lutkovno gledališče Ljubljana je eden od ustanoviteljev centra za kulturno vzgojo na področju uprizoritvenih umetnosti ASSITEJ Slovenija, ki je član mednarodne mreže ASSITEJ s 83 centri po vsem svetu. Z namenom združevanja teorije, ustvarjalne prakse in pedagoškega procesa je v sodelovanju centra ASSITEJ in Lutkovnega gledališča Ljubljana izšel dvojezični zbornik esejev Odraščajoča publika, osem esejev o vlogi gledališča za otroke in mladino v sodobni družbi.

Zbornik so soustvarili znanstveniki, gledališki ustvarjalci, pedagogi in starši: prof. dr. Slavko Gaber, prof. dr. Ljubica Marjanović Umek, doc. dr. Metka Mencin Čeplak, prof. dr. Milica Antić Gaber, pisateljica Maja Pelević, članica belgijske gledališke skupine Le théâtre de la Guimbarde Gaëtane Reginster, angleški pisatelj David Wood, režiserka Ivana Djilas in oče treh fantov Dino Bauk.

Zbornik je na voljo v Knjigarni LGL. Cena: 8 evrov.

Zbornik Odraščajoča publika
3 reasons to book on our web site