Nekoč, ko nas ni bilo več

  12+
Nekoč, ko nas ni bilo več, foto: Miha Fras
Nekoč, ko nas ni bilo več je presenetljiva, poetična in ganljiva zgodba o prehitrem odraščanju danske avtorice in režiserke Lotte Faarup. Je zgodba o dveh otrocih, ki skušata rešiti zakon svojih staršev in se izgubita v kaosu prepirov ... Drama prikazuje ločitev skozi otroške oči ter svobodno, odkrito in živo spregovori o tem, kaj se dogaja za zaprtimi vrati otroške sobe, ko pred njimi divja vojna ločenih staršev, ko družinsko idilo zamenjajo ljubosumje, prikrita agresija, bes in obup. Svet, ki ga poznata otroka (brat in sestra), čez noč postane drugačen – vsak od njiju se po svoje spopada z izgubo in predeluje svoje viharne občutke.
Predlagana izhodišča za pogovor z mladimi in aktivnosti ob predstavi

Pred ogledom:

 • Z mladimi se pogovarjajte o družini, ki ji rečemo tudi osnovna celica družbe. Kako se je spreminjala skozi zgodovino, kakšne vrste družin poznamo, kaj nam družina omogoča, kakšne so vloge posameznih družinskih članov in kako se dogodki znotraj družine odražajo na njenih članih?

Po ogledu:

 • Mlade spodbudite, da govorijo o svojih občutkih, ki so jih imeli ob gledanju predstave. Kaj se je dogajalo v njih, o čem so razmišljali, česa so se spomnili?

 • Kako je na njih učinkovala postavitev občinstva na obe strani dogajanja?

 • Kako so razumeli odrsko postavitev dogajanja okoli dolge mize? Kako so ustvarjalci izrabili takšno scenografsko rešitev? Kaj govorijo pozicije in premiki likov?

 • Kako sta otroka v predstavi opisovala svojo družino, kako sta opisala očeta in mamo? Smo razumeli vse metafore, ki sta jih uporabila (mama je tisoč mehkih rok, pesem na radiu, poletna obleka ..., včasih pa je steklo v oknu in oče diši po knjigah, da je bog ..., včasih pa je zvonec na vratih)?

 • Sprožite pogovor o tem, da v vsaki družini prihaja do prepirov in nesoglasij med starši, a največkrat nastane po prepiru premirje in vzdušje se izboljša. Naj govorijo o teh pozitivnih izkušnjah. Kaj oni napravijo takrat, ko se starši močno prepirajo? Jih je strah? Na kaj pomislijo?

 • Kaj mladim beseda ločitev pomeni, kako jo razumejo in kako to občutijo – v telesu, v mislih.

 • Kako so spremljali boj sestre in brata, da bi pomagala svojim staršem in zaščitila sebe pred občutkom sramu? So to naloge otrok ali staršev?

 • Pogovarjajte se o problemu zasvojenosti z alkoholom: kakšen je naš odnos do alkohola, navade v naši družini v zvezi s pitjem alkohola, kako jih doživljamo?

 • Pogovarjajte se o sestavljenih družinah. Kako gledajo na to, da sta brat in sestra vodila vojno z očetom in njegovo novo partnerko? Je obstajala tudi drugačna možnost?

 • Kako so doživljali nemoč vseh članov družine? Kaj naredijo, kadar se znajdejo v takem počutju? Poiščite možne izhode iz v predstavi pokazane situacije.

Utemeljitev strokovne komisije

Uprizoritev na več ravneh nadgradi osnovno premiso dramskega besedila, ki razpad družine obravnava skozi perspektivo otrok. Njuno (ne)razumevanje dogajanja in notranji občutki se utelesijo v pozunanjeni, stilizirani karakterizaciji odraslih, ki zrcali tako stiske otrok kot staršev. Nagovor gledalcev dopolnjuje tehtna vključitev širšega konteksta, od same postavitve občinstva do zvočnih posnetkov z mnenji mladih. Natančen razvoj situacije, dinamično fizično in prostorsko skiciranje odnosov ter dopuščanje različnih občutij zagotavljajo večplastno soočanje z vprašanji, ki se tičejo družine in še česa.


Premiera: 7.05.2015, Oder pod zvezdami
Režiser: Anja Suša
Avtor: Lotte Faarup
Prevajalca: Lara Ostan Vejrup in Boris Ostan
Dramaturginja: Petra Pogorevc
Scenografka: Zorana Petrov
Kostumografka: Sara Smrajc Žnidarčič
Skladatelj: Laren Polič Zdravič
Nastopajo: Rok Kunaver, Jernej Kuntner, Ajda Toman / Nataša Keser k. g., Nataša Tič Ralijan k. g.
Koreograf: Damjan Kecojević
Lektorica: Irena Androjna Mencinger
Oblikovanje svetlobe: Srečo Brezovar
Producentki: Ana Rokvič Pinterič, Pija Bodlaj
Vodja predstave in tonski mojster: Aca Ilić
Lučno vodstvo: Srečo Brezovar
Scenska tehnika: Darko Nedeljković
Izdelava scene in kostumov: Zoran Srdić, Iztok Bobić, Marjeta Valjavec
Garderoberka in maskerka: Nina Jordanovski
Vsa zasedba
Kritike
Želite prejemati spored in novice po elektronski pošti?
3 reasons to book on our web site