Romeo in Julija, festival Zlata paličica

  11+
Romeo in Julija
Romeo in Julija je uprizorjena kot igra v igri; skupina mladih se na šolski spis o Shakespearovi drami pripravi tako, da zgodbo odigrajo. Štirje igralci predstavijo osrednje dramske osebe, pri tem pa vsak odigra po več vlog. Odlomke izvirnega besedila v verzih je ustvarjalna ekipa prepletla z improviziranimi dogodki iz življenja posameznih likov iz zgodbe ter glasbenimi in drugimi referencami iz sodobnega življenja mladih. V sodobnem gledališkem jeziku uprizoritev verz podaja mehkeje in zato bolj razumljivo ter mladim približuje vsebine Shakespearovih zapletov: usodna ljubezen, nerazumevajoča okolica, zaslepljena s sovraštvom, maščevalnost in sovraštvo, pripadnost in podrejanje skupinam, iskanje lastne identitete in svojega glasu v svetu.
 • Dramski opus Williama Shakespeara (1564–1616) pomeni vrh elizabetinske in vse renesančne dramatike. Tragedija Romeo in Julija (Romeo and Juliet) o ljubezni med mladima iz sprtih veronskih družin Capouletov in Montegov je nastala med letoma 1591 in 1595 ter vse do danes navdihovala ustvarjalce vseh generacij in umetniških zvrsti. Prvi je delo poslovenil Ivan Cankar (Goriška tiskarna A. Gabršček, 1904), nato Oton Župančič (Slovenska matica, 1940); kasnejše izdaje prinašajo Župančičev prevod, ki ga je dopolnil Janko Moder, ter prevod Milana Jesiha.

Predlagana izhodišča za pogovor z otroki in aktivnosti ob predstavi

Pred ogledom:

 • Lotite se podobne naloge kot ustvarjalska ekipa predstave: zamislite si Romea in Julijo v sodobnem času, z zgodbo v sedanjosti in z aktualnimi težavami mladostnikov.

Po ogledu:

 • Kako so mladi doživeli predstavo? Kaj jih je še posebej pritegnilo?

 • V uprizoritvi gre za igro v igri. Kdo so osebe v uprizoritvi, ki uprizarjajo zgodbo Romea in Julije? Kakšen odnos imajo do te igre? Kako prepoznate, kdaj uprizarjajo Shakespearovo delo in kdaj gre za sodobno zgodbo? Kako prehajajo med enim in drugim?

 • Preberite Shakespearovo igro in se pogovorite o razliki v zgodbi med besedilom in uprizoritvijo. Kaj uprizoritev izpušča in kaj dodaja? Kakšen učinek doseže s svojo predelavo?

 • Katere skladbe je slišati v uprizoritvi in v kakšnih trenutkih se pojavljajo? Kakšno vlogo ima glasba v posameznih situacijah?

 • So si mladi, ki uprizarjajo Romea in Julijo, in mladi iz dramskega besedila Romeo in Julija podobni ali različni?

 • Ali tudi v današnjem času obstajajo pari, ki ne morejo živeti svoje ljubezni zaradi nestrinjanja, nerazumevanja okolice ali družbenih okoliščin?

 • Pogovorite se o ljubezni: kaj je ljubezen in kaj zaljubljenost, ali lahko ljubezen premaga vse težave, lahko konča verigo sovraštva?

 • Kako jeza, sprtost ali želja po maščevanju vplivajo na naše življenje?

 • Ste se že kdaj znašli v »navzkrižnem ognju« dveh skupin prijateljev/sošolcev/znancev, zaradi česar se ne bi mogli sproščeno družiti z vsemi? 

Utemeljitev strokovne komisije

Uprizoritev z izvirno kombinacijo Shakespearovih verzov in sodobnega življenja mladostnikov vehementno obračuna z morebitnimi predsodki o zastarelosti in dolgočasnosti dramske klasike. Z dopisanim kontekstom postavi današnje preigravanje zgodbe v novo perspektivo, plastično prikaže univerzalnost obravnavanih človeških vzorcev in odnosov ter z neobremenjeno ustvarjalno sproščenostjo, poigravanjem z enostavnimi odrskimi spremembami, domiselnimi režijskimi rešitvami, spretnim menjavanjem vlog ter vidnostjo gledališkega mehanizma izpelje kompaktno presečišče dveh svetov.

Premiera: 27. junij 2016

Zavod Margareta Schwarzwald in Cankarjev dom
Avtorica koncepta in režiserka: Maruša Kink
Avtor: William Shakespeare in ustvarjalna ekipa
Besedilo: William Shakespeare in ustvarjalna ekipa
Izvajalci: Patrizia Jurinčič Finžgar, Vid Klemenc, Lovro Finžgar / Žan Koprivnik in Jure Kopušar
Vsa zasedba
Predstave
03.10.2017 ob 18:00
Prizorišče: Cankarjev dom
Kritike
Želite prejemati spored in novice po elektronski pošti?
3 reasons to book on our web site