Vražji Triptih

  18+
Vražji Triptih
Vražji Triptih je omnibus treh dogodkov, ki se navezujejo na tematiko romana Mojster in Margareta (1966). Namen razčlenitve romana je predvsem v prikazu različnih dojemanj zgodbe v ožjem kot tudi širšem kontekstu današnjega družbenega stanja. Prav to se v romanu sprašuje hudič in, posledično, v času nastanka romana Bulgakov. Mogoče je prav to glavni razlog za tako dolgotrajno cenzuro Mojstra in Margarete. V Triptihu gre predvsem za raziskavo gledališča kot medija za družbeno samorefleksijo, je kot laboratorij za razkrivanje družbenih diagnoz v kontekstu današnje družbe in njenih defektov.
Podobno kot pri Danteju se bo struktura razdelila na tri stadije, ki bi jih lahko parafrazirali kot Paradiž (v Vražjem Triptihu poimenovan Sanatorium Sanctus), Purgatorij (Seansa Bulgakov) in Pekel (Margareta). Gledalec se bo za razliko od Danteja premikal v nasprotno smer – vedno bliže Peklu. Začenši v Sanatoriju, v današnjem svetu iluzij, anonimnosti in sterilnosti, se bo gledalec skozi Seanso Bulgakov – seanso črne magije in potrošniškega zabavljaštva – vrnil k Margareti, ki bo gledalca sprejela pri gledalčevem dobrotniku, Hudiču.

Vsak od treh delov ima svoj izrazni način: v prvem gre predvsem za interaktivno multimedialno instalacijo zgradbe lutkovnega gledališča, v drugem je v ospredju gledališče objekta in glasba, v tretjem dramsko gledališče. Vsak izmed delov ima svoj pristop k vlogi gledalca in tudi k tematiki Bulgakova. Prva dva dela jo obravnavata skozi objektiv ljudskih arhetipov sedanjosti, medtem ko se tretji del poglobi v roman in odnos med Mojstrom in Margareto. Zato bo izvedba lahko potekala ločeno: kot »Seansa Bulgakov«, kot »Margareta« ali pa kot omnibus obeh delov z uvodno instalacijo »Sanatorium Sanctum«.

Matija Solce je potujoči lutkar, igralec, glasbenik in režiser, ki je doktoriral na praški
akademiji DAMU. S svojimi predstavami iz kovčka in s harmoniko je že nekajkrat obšel svet ter igral za najrazličnejše občestvo. V svojih delih pojem »lutkovno gledališče« širi na pojem »gledališče subjekta«. Lutka je v tem primeru lahko objekt, lahko je zvok, igralec, lahko je gledalec, gib ali v končni fazi – lutka sama.

Režiserka in dramatičarka Mirjana Medojević je končala študij na Fakulteti
dramskih umetnosti na Cetinju, nato pa izobraževanje nadaljevala na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, in sicer pod mentorstvom Tomija Janežiča. V LGL se je predstavila s svojo magistrsko produkcijo Zločin in kazen.

Premiera: junij 2018, Različna prizorišča LGL
Režiserja: Matija Solce in Mirjana Medojević
Avtor: Po motivih romana Mojster in Margareta M. A. Bulgakova
Vsa zasedba
Kritike
Želite prejemati spored in novice po elektronski pošti?
3 reasons to book on our web site