V zanki spominaInstalacija kinetičnih objektov, trajanje 0 min

  18+
V zanki spomina
V Zanki spomina je simfonična instalacija kinetičnih objektov vizualne umetnice Mete Grgurevič, ki jo je navdihnila knjiga Človek z uničenim svetom: zgodovina možganske okvare ruskega nevropsihologa Aleksandra Lurie. Knjiga združuje dnevniške zapise ranjenega vojaka, ki je zaradi hude poškodbe možganov postal ujetnik svojih abstraktnih podob in izgubil osnovni smisel življenja.
Konceptualna zasnova je vase zaprta zanka; agonija večnega pacienta, zaprtega v brezizhodno situacijo le delno funkcionalnega telesa. Prek intuitivnega pisanja poskuša sestaviti drobce raztreščenih besed in misli v smiselno celoto – v potencialno osebnost, ki jo je obetala prihodnost pred poškodbo.

Dogajanje v prostoru je sestavljeno iz počasi gibajoče se kinetične platforme, ki ponazarja sobo glavnega lika. Gibanje platforme je prispodoba za fizično in psihično nestabilnost glavnega lika, ki ga nenehno preganjajo dvomi o dejanskem stanju njegove biti. Skozi fragmentirane podobe se vrača v otroštvo in spomine pred poškodbo. Spomini se pojavljajo naključno, kot utrinki, ter se mu nenehno izmikajo in bledijo v praznino. Zaradi izgube integralnega izkustva časa živi v svetu izoliranih vtisov. Čas, kot edino relevantno merilo, postane nekaj povsem abstraktnega …

Vizualna umetnica Meta Grgurevič (1979) je leta 2007 končala podiplomski študij slikarstva na Likovni akademiji v Benetkah. Je avtorica več samostojnih projektov, s katerimi je sodelovala na številnih skupinskih razstavah v Sloveniji, Italiji, Londonu, Grčiji, ZDA, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Makedoniji in Avstriji. Je dobitnica nagrad. Leta 2013 (Beanaleonline) je bila uvrščena med 180 najobetavnejših umetnikov na svetu.

Premiera: junij 2020
Avtorici projekta: Meta Grgurevič in Maja Kunšič
Vsa zasedba
Kritike
3 reasons to book on our web site