Pogovori


Razgledališče +
RAZGLEDALIŠČE +
Strokovni pogovori ob ogledu novitet
Za pedagoge / 60 minut

Predstave pogosto prinašajo sodobne, še nepreverjene uprizoritvene pristope ali pa obravnavajo teme, ki so lahko tako za odrasle kot za otroke občutljive, nenavadne in zapletene. Zato ob vsaki premierni uprizoritvi pripravljamo ogled predstave ter pogovor z njenimi ustvarjalci ter drugimi strokovnjaki z različnih področij. Naša srečanja omogočajo predhodno, kompleksnejše in kvalitetnejše spremljanje predstave, ponujajo ključne iztočnice in predloge za pogovor z učenci pred predstavo in njeno refleksijo ter namige, kako gledališko umetnost povezati z učnim programom. Pogovori so namenjeni predvsem strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja.

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju se na program lahko prijavijo na spletni strani www.lgl.si/si/vrtci-sole/rezervacije.
Gledališka refleksija
GLEDALIŠKA REFLEKSIJA
Pogovor po predstavi
5+, V, OŠ, SŠ / 30-45 minut

Po ogledu katere koli od predstav iz programa Lutkovnega gledališča Ljubljana se o njej pogovorimo. Ugotavljamo, kako je nastala, razmišljamo o njeni vsebini in spregovorimo o ustvarjalcih. Čeprav so na odru le igralci (in/ali lutke), pri predstavi sodeluje še mnogo drugih ustvarjalcev, ki jih občinstvo nikoli ne vidi. Učenci se spoznajo s celovitostjo gledališkega ustvarjanja in predstavo doživijo še bolj poglobljeno, saj aktivno vstopijo v proces njenega ustvarjanja.

Po ogledu predstav s problemsko tematiko (Nasvidenje, Račka, Smrt in tulipan, Virginija Volk, Nekje drugje, Kralj Matevžek Prvi, Nekoč, ko nas ni bilo več, Vihar v glavi, Pravica biti človek in Neli ni več) omogočamo pogovor s strokovnjaki z različnih področij, ki mlade gledalce spodbujajo h kritičnemu razmisleku o zgodbi, predstavi ter k zavedanju sebe in drugih.
3 reasons to book on our web site