Knjigarna LGL je tudi poleti odprta vsak dan od 9. do 19. ure, ob sobotah do 13. ure.

Strokovni programi

Kreativni kot

Cikel delavnic za pedagoške delavce in druge
Mentorji: Ana Duša, Alenka Marinič, Zvezdana Novaković, Katja Povše, Ana Rokvić Pinterič
Dvakrat mesečno ob petkih, od 17. do 21. ure (od oktobra do maja)


Kreativni kot je cikel praktičnih delavnic, v katerem udeleženci spoznavajo različne uprizoritvene metode, s katerimi lahko nadgrajujejo in poglabljajo lastne delovne procese, predvsem pedagoške in vzgojno-izobraževalne. Gre za principe pripovedovanja, gibalnega gledališča, lutkovnih tehnik, sociodrame, participatornega gledališča ipd., ki so nujni elementi sodobne pedagogike. Delavnice bodo reflektirale konkretne predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana in bodo vključevale praktične vsebine, ki jih lahko pedagogi posledično prenesejo v lastno prakso, bodisi v navezavi na obravnavane predstave, bodisi v drugih pedagoških procesih.

Delavnice v trajanju štirih ur potekajo dvakrat mesečno ob petkih popoldan. Za udeležbo je potrebna predhodna prijava, število sodelujočih, ki dobijo tudi potrdilo o udeležbi na izobraževanju, pa je omejeno. Sodelujoči se lahko prijavijo na celoten cikel, lahko pa samo na posamične module. Modulov je šest, vsak vsebuje dve srečanji z istim mentorjem po 4 ure. Cena posamičnega modula je 40 eur, celotnega programa pa 200 eur.

Gledališče mladih
Relevantne predstave v LGL: Vihar v glavi
Mentorica: Ana Duša
19. oktober ura bo določena naknadno) in 27. oktober od 10.00 do 14.00

Povezovanje gledaliških in pedagoških procesov zadnja leta v Sloveniji postaja vedno bolj uveljavljena praksa – na takšen način poteka tudi gledališki laboratorij LGL, v okviru katerega je nastala predstava Vihar v glavi,  v letošnji sezoni pa nastaja predstava Pravica biti človek. Mnogi producenti s področja gledališča se povezujejo s šolami in mnogi učitelji iščejo znanja in poti, kako z različnimi gledališkimi metodami obogatiti ustaljene učne pristope. V okviru delavnice bo mentorica predstavila nekaj konkretnih primerov tovrstnega sodelovanja (kako je do njih prišlo, kdo in na kakšen način je v njih sodeloval, kakšni so bili njihovi cilji), v drugem delu pa bodo udeleženci spoznali konkretne vaje in metode, ki so bili uporabljeni v procesu nastajanja predstave Vihar v glavi.

Ana Duša je pripovedovalka in dramaturginja ter vodja Pripovedovalske šole Pripovedovalskega Varieteja. Kot (so)avtorica in izvajalka pedagoških programov je sodelovala s CIRIUS Kamnik, ZKPZ Ig, Romskim vrtcem Kerinov Grm, Zavodom Bunker itd. Kot avtorica ali soavtorica besedila je sodelovala pri predstavah Kralj Matevžek Prvi in Vihar v glavi.


Glasba in glasbene igre
V ogled priporočamo: Lučka, grah in pero; Štirje muzikanti
Mentorica: Zvezdana Novaković
10. in 24. november, 10.00 – 14.00

Glasba je umetnost, ki otroka spremlja od njegovih prvih korakov. Je najmanj racionalna izmed vseh umetnosti – človek se nanjo ne odziva z razmislekom, temveč impulzivno, telesno. Kot taka je nujni del vsakega odnosa otroka in njegovih skrbnikov, vzhkrati pa je tudi skoraj nujni del vsakega izobraževalnega in vzgojnega procesa. Sodobna glasbena pedagogika ne temelji zgolj na preprostih pesmih za otroke, temveč poudarja pomen ritma, melodije in zvoka, ki pesmi predhajajo in za katere ni potrebno biti ne glasbenik ne pevec, da jih lahko delimo z otroki.

Zvezdana Novaković je harfistka, pevka in skladateljica; v Mariboru je diplomirala iz glasbene pedagogike, v bolgarskem Plovdivu je magistrirala iz ljudskega petja slovanskih in balkanskih kultur,  v švedskem Gothenburgu pa iz kompozicije in nordijskega petja. Intenzivno se posveča glasbenemu ustvarjanju za otroke, v Lutkovnem gledališču Ljubljana pa vodi glasbene delavnice za dojenčke, malčke in starše.


Fizično gledališče in gledališke igre
V ogled priporočamo: Peter Pan, Tajno društvo PGC, Sončnica na Luni
Mentorica: Alenka Marinič
12. in 26. januar, 10.00 – 14.00

Fizično gledališče je v slovenskem gledališkem prostoru za mlade prisotno vsaj od devetesetih let, ko je vanj vstopilo skozi gibanje Šolske impro lige. Gre za gledališke principe, ki temeljijo na igri in improvizaciji in ki so izredno učinkoviti tudi v negledaliških pedagoških procesih, saj na preproste načine povezujejo, odpirajo in spodbujajo otrokovo in mladostnikovo kreativno mišljenje in izražanje ter brišejo meje med učno in vedenjsko »problematičnimi« in »neproblematičnimi« učenci.

Alenka Marinič je neodvisna ustvarjalka na področju uprizoritvenih umetnosti, aktivna na področju improvizacijskega, uličnega, klovnovskega in fizičnega gledališča. Kot gledališka pedagoginja deluje v okviru lastne organizacije Globus Hystericus ter z organizacijami, kot so ŠUGLA, Pripovedovalski Variete, Goli oder, Zavod Bob, Lutkovno gledališče Ljubljana itd, poučevala pa je tudi izven slovenskih meja (Kanada, Nizozemska, Nemčija, Italija, ZDA, itn).


Izdelava lutk
V ogled priporočamo: Lučka, grah in pero; Virginija Volk; Račka, smrt in tulipan; Štirje muzikanti: Martin Krpan; Močeradek gre čez cesto; Škrt Škrt Kra Čof!
Mentorica: Katja Povše
2. in 16. februar, 10.00 – 14.00

Kaj je lutka? Ali bolje – kaj vse je (lahko) lutka? Sodobno lutkovno gledališče na to vprašanje nima definitivnega odgovora; poleg »klasičnih« vrst lutk, kot so marioneta, ročna lutka, namizna lutka, senčna lutka ipd. lahko lutke postanejo tudi povsem vsakdanji predmeti, lahko jih izdelamo iz odpadnih materialov, papirja ali pa v lutko spremenimo kar del animatorjevega telesa. Posebno poglavje v lutkovnem svetu predstavljajo sodobne tehnologije, ki omogočajo popolnoma nov pristop k lutkarski umetnosti. Mnoge od teh lutk so preproste za izdelavo – lahko jih izdelamo sami, ali pa jih pod našim mentorstvom izdelajo otroci. Na delavnici bodo predstavljene različne vrste lutk ter načini, kako o njih razmišljamo in kako jih izdelamo.

Katja Povše je lutkovna animatorka, igralka in pripovedovalka. Deluje tudi kot režiserka in soustvarjalka v lutkovnih predstavah za otroke in odrasle. Je ustanoviteljica avtorskega gledališča Pripovedno gledališče gdč. Bazilike in soavtorica AEIOU gledališča za dojenčke in malčke. Je redna sodelavka Lutkovnega gledališča Ljubljana – kot režiserka ali igralka v tej sezoni sodeluje pri predstavah Lučka, grah in Pero, Bert, Regratova Lučka, Štiri črne mravljice inJutri je bila zabava.


Pripovedovanje
V ogled priporočamo: Zverinice iz Rezije; Nekje drugje
Mentorica: Ana Duša
9. in 23. marec, 10.00 – 14.00

Pripovedovanje je ena najstarejših in najbolj osnovnih umetnosti in trenutno tudi eden izmed vodilnih trendov sodobnih performativnih praks. Naj gre za pripovedovanje izmišljenih, polizmišljenih ali resničnih zgodb ali pa naj pripovedovalec vsebinsko črpa iz globoke in neusahljive zakladnice ljudskih pravljic in zgodb – pripovedovanje je danes vseprisotno ne samo na gledaliških odrih, temveč tudi v pedagoških, vzgojno-izobraževalnih, integracijskih, rehabilitacijskih ipd. procesih. Na delavnici se bomo pripovedovalskih principov lotili tako skozi ljudsko kot tudi resnično zgodbo.

Ana Duša je pripovedovalka in dramaturginja ter vodja Pripovedovalske šole Pripovedovalskega Varieteja. Bila je ena izmed redaktoric oddaje Za dva groša fantazije na ljubljanskem Radiu Študent, kot pripovedovalka v solo ali skupinskih predstavah pa je obredla dobršen del domačih in nekaj tujih odrov. Od leta 2010 intenzivno razvija in vodi izobraževalne programe na področju pripovedovanja.


Sociodrama
Relevantne predstave v LGL: Vihar v glavi, Pravica biti človek
Mentorica: Ana Rokvić Pinterič
13. in 20. april, 10.00 do 14.00

Sociodrama je skupinsko uprizarjanje določenih socialnih situacij in reševanje konfliktov med skupinami ali v skupini. Pozna različne pristope, vsakokratna izbira pa je odvisna od potreb konkretne skupine. Lahko se osredotoča na konkretne težave; medsebojno spoštovanje in zaupanje; razvija globje in širše razumevanje; pomaga sprejemati odločitve; uči nove vloge ali zgolj povezuje člane skupine. Razdeljena je v tri sklope: ogrevanje, odigravanje/akcijo in deljenje izkušenj. Člani se med seboj spoznavajo, povezujejo in ustvarjajo skupne teme. Ključna je tehnika igranja vlog, ki lahko služi kot trening situacije oziroma razvoj določenih kompetenc, predvsem pa doživljanje možnih situacij. Prav tako je zelo dober pokazatelj skupinske kohezije oziroma možne izoliranosti posameznega člana, hkrati pa spodudila razmislek o sebi v skupini in je zato zelo primerna za pedagoško delo.

Ana Rokvić Pinterič, zaposlena v Lutkovnem gledališču Ljubljana, je svoje znanje na področju različnih gledaliških metod pridobivala pri številnih priznanih mentorjih po Sloveniji in v tujini. Od leta 2000 je delala kot režiserka, pedagoginja in igralka v različnih društvih in ustanovah ter kot mentorica vodila več mednarodnih gledaliških izmenjav po Evropi. Je ustanoviteljica skupine Grad Teater, s katerim so osem let organizirali tudi festival gledališča, glasbe in plesa Le Soleil. V letu 2016 je zaključila študij psihodrame v Zagrebu, trenutno dela individualne terapije in s koterapevtom Jako Sotlarjem vodi terapevtsko skupino v Ljubljani. Organizira in vodi delavnice po Sloveniji ter z različnimi organizacijami raziskuje njihove teme ter medsebojne odnose s pomočjo sociodrame.

3 reasons to book on our web site