Na glavno vsebino
Kraljestvo
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Spremljevalni program

Festival Mapping

filePath
filePath

Festival Mapping je del projekta Mapping, umetniškega raziskovalnega projekta, ki se osredotoča na ustvarjanje čutnega (senzoričnega) odnosa z najmlajšimi otroki, starimi od 0 do 6 let, skozi uprizoritvene umetnosti, ki ga podpira Evropska komisija v okviru Ustvarjalne Evrope, podprograma Kultura, od decembra 2018 do novembra 2022.

Projekt raziskuje zamisel o tem, da so “otroci gledalci današnjega in ne le jutrišnjega časa”. Otroci, še posebej tisti najmlajši, so “nove teme sveta”, saj ga še vedno odkrivajo, prav tako kot odkrivajo sebe. Niso še določili posebnih kriterijev za razvrščanje, vendar zaznavajo vse, kar je estetskega na kateri koli ravni prikazovanja. Medtem ko jih opazujemo, lahko odkrijemo znake, estetske trenutke, ki jih otroci doživljajo, kadar so v stiku z umetniškimi predlogi, torej takrat, ko so “izjemno občutljivi” oziroma v harmoniji s tistim, kar zaznavajo. Pri zelo majhnih otrocih se estetski trenutki razkrivajo skozi dolga obdobja tišine, na široko odprte oči, neopazne zvoke, nenadno vznemirjenje, presenečenje, nepričakovan smeh in telesno držo, ki razkriva popolno zavzetost njihovih čutov.

Raziskovalne aktivnosti, povezane z Mappingom, bodo vključene v preostale pomembne projektne aktivnosti:
o  Mapping festivali, 19 festivalov za najmlajše gledalce
o   Skupne koprodukcije, 16 novih produkcij za najmlajše
o  The Map (Zemljevid),  zbornik strokovnih člankov raziskovalcev ITYARN-a
o  The Map (Zemljevid), slikanica štirih mednarodnih ilustratorjev v koordinaciji Bolonjskega sejma otroške knjige
o  The Map (Zemljevid), razstava 2022.
o  Otroški gledalci, razstave ilustracij na temo otroških gledalcev
o  Zaključni dogodek 2022
o  Novo občinstvo, raziskava o razvoju občinstva.
o  Spremljanje, poglobljene študije o režiji in dramaturgiji.

o  The Map knjige. Dokumentacija o posebnih poteh.

V času festivala se bo v Ljubljani zbrala delovna skupine za gib, ki vključuje ustvarjalce Plesnega gledališča Auraco (Finska), De Stilte (Nizozemska), La Baracca (Italija), Teatrul Ion Creanga (Romunija), Ville de Limoges (Francija). Ustvarjalci se bodo osredotočili predvsem na raziskovanje prvin plesa, fizičnega gledališča ter gibanja, značilnega za lutkovne animatorje.

V projektu sodeluje 18 partnerjev iz 17 evropskih držav: Toihaus Theater, Avstrija /  Théâtre de La Guimbarde, Belgija / Madam Bach, Danska / Dance Theatre Auraco, Finska / Commune de Limoges, Francija / Helios Theater, Nemčija / Artika, Grčija / Kolibri Puppet Theatre, Madžarska / Baboro International Children’s Festival (Mednarodni otroški festival Baboro), Irska / La Baracca ONLUS  (vodja projekta), Italija / Bologna Fiere/Bologna Children’s Book Fair (Bolonjski sejem otroške knjige), Italija / De Stillte, Nizozemska / Teatr Animaczy, Poljska / Teatrul Ion Creanga, Rumunija / Lutkovno gledališče Ljubljana, Slovenija / Teatro Paraíso, Španija / Teater Tre, Švedska / Polka Theatre, Velika Britanija.

Predstave in delavnice v okviru festivala Mapping na festivalu Zlata paličica 2019:
O belem mucku, ki je bil čisto črn, Lutkovno gledališče Fru fru, Hiša otrok in umetnosti
Ščeper in Mba, Lutkovno gledališče Maribor
Čarovnik barv, Lutkovno gledališče Maribor, Lutkovna organizacija LOFT Zagreb
Peter in volk, SNG Opera in blaet Ljubljana
Peter Klepec ali Kako postaneš pravi junak, SNG Drama Ljubljana
Kako zorijo ježevci, Lutkovno gledališče Maribor
Barve vode, La Baracca - Testoni Ragazzi

Barve vode

filePath

5. oktober, ob 17.00 in 6. oktober, ob 11.00, Veliki oder LGL
Barve vode
1+, 35 minut
La Baracca - Testoni Ragazzi
V okviru festivala Mapping

Spletna platforma Zlata paličica

filePath
Spletna platforma Zlata paličica je referenčna baza za iskanje in prvo spoznavanje kakovostnih gledaliških predstav za otroke in mladino. Namen platforme je na enem mestu zbrati nabor priporočljivih predstav po izboru tričlanske strokovne komisije, sestavljene iz teatrologa, razvojnega psihologa in pedagoga. Platforma zagotavlja sistematično in kontinuirano spoznavanje profesionalnih gledaliških ustanov in ustvarjalcev iz vse Slovenije ter kakovostne profesionalne gledališke produkcije za odraščajoče občinstvo. 

Platforma Zlata paličica je del nacionalnega projekta kulturno-umetnostne vzgoje Gleda(l)išče za povečanje gledališke pismenosti in ustvarjalnosti otrok, mladih in strokovnih delavcev, spodbujanje medpodročnih kreativnih partnerstev ter razvoj splošnih kompetenc na področju kulture. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Nosilec kulturnovzgojnega projekta Gleda(l)išče je Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), javni zavod, katerega ustanoviteljica je država. SLOGI se ukvarja z raziskovanjem, preučevanjem, interpretiranjem, promoviranjem, ohranjanjem, dokumentiranjem in predstavljanjem slovenske gledališke kulture, gledališke dediščine in gledališke umetnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru. SLOGI je tudi osrednji slovenski gledališki muzej, pripravlja razstave in prireditve, izdaja publikacije, izvaja pedagoške programe ter je nacionalni koordinator kulturno-umetnostne vzgoje na gledališkem področju. 

Projekt Gleda(l)išče poteka po vsej Sloveniji v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in visokošolskimi zavodi ter z vladnimi in nevladnimi producenti in ustvarjalci na področju uprizoritvenih umetnosti. 

Predstavitveni delavnici

filePath
filePath
Predstava pod drobnogledom

Gledališče je prostor skupnega doživljanja, neformalnega izobraževanja, učenja vrednot, razvijanja čutov in čustev, izkustva in diskusije. Zaradi izvedbe »v živo« poteka ves čas predstave komunikacija med ustvarjalci in gledalci, saj gledališče komunicira s pomočjo svojih izraznih sredstev. Pogoj za aktivno in kritično doživljanje odrskega dogajanja je sposobnost branja in razumevanja gledališkega jezika, kar lahko poimenujemo s sintagmo gledališka pismenost. 

Nacionalni projekt kulturno-umetnostne vzgoje Gleda(l)išče, katerega nosilec je Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), se zavzema za povečanje gledališke pismenosti otrok, mladih in strokovnih delavcev ter razvija model vodenega ogleda gledališke predstave, ki obisk gledališča na inovativen način umesti v učno okolje in z ustvarjalnimi pristopi integrira v pouk.

Program Predstava pod drobnogledom se praviloma izvaja v sodelovanju strokovnega delavca iz vzgojno-izobraževalnega zavoda s profesionalnim gledališkim ustvarjalcem in kulturno ustanovo ter zajema pripravo na obisk gledališča v okviru pouka, ogled predstave iz kataloga kakovostnih predstav platforme Zlata paličica ter refleksijo po obisku gledališča. 

V okviru festivala Zlata paličica in  bo SLOGI za strokovne delavce iz vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulture izvedel predstavitveni delavnici programa Predstava pod drobnogledom na primeru predstav Nekje drugje in Rožnati trikotnik. Izobraževanje je za prijavljene udeležence brezplačno, vstopnice za ogled predstav bo rezerviral organizator delavnice. Na primeru predstav Rožnati trikotnik in Nekje drugje bo SLOGI za strokovne delavce iz vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulture v okviru festivala Zlata paličica ter programa Šola v kulturi za pedagoške delavce (Zavod Bunker) izvedel predstavitveni delavnici s pripravo in refleksijo po vzoru programa Predstava pod drobnogledom

Za udeležbo se lahko prijavite do 22. septembra 2019 (oz. do zasedbe prostih mest). Vaše podatke (ime, priimek, ustanova, kontakt) pošljite na naslov sandra.jenko@slogi.si. Strokovno izobraževanje poteka v okviru programskega sklopa Eden drug'mu ogenj dajmo projekta Gleda(l)išče. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.   

Šola v kulturi
3.–5. 10. 2019, Ljubljana

Šola v kulturi je projekt kulturno-umetnostne vzgoje, ki so ga v zavodu Bunker razvili po modelu šole v naravi – le da so udeleženci namesto v naravo in šport potopljeni v urbano okolje in umetnost. Intenziven tridnevni program je preplet umetniških delavnic, pogovorov, ogledov predstav, koncertov in filmov. Pomemben element je tudi spoznavanje kulturne krajine mesta, vse od seznanjanja s pomembnimi institucijami, arhitekturnimi presežki do spoznavanja umetniške krajine posameznih četrti in kulinarične ponudbe.

Šolo v kulturi so v zavodu Bunker že večkrat izvedli za učence zadnje triade OŠ, izvajajo pa jo tudi za pedagoške delavce kot uvod v sodelovanje v okviru projekta Igrišče za gledališče 2.0, da lahko tako lažje k tovrstnim aktivnostim povabijo tudi učence.

Pri izvedbi Šole v kulturi sodelujejo različni umetniki, strokovnjaki in kulturne organizacije; tokratna izdaja bo tesno prepletena s festivalom Zlata paličica in z mednarodnim festivalom sodobnih umetnosti Mesto žensk, ki ga organizira Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk.

Za učitelje so kriti vsi stroški umetniškega programa in delavnic, prenočišča in prehrane, z izjemo stroškov prevoza. Delavnica bo sprejela največ 15 udeležencev. Prijave: alma.r.selimovic@bunker.si do zapolnitve mest. Projekt Igrišče za gledališče 2.0 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.