OBVESTILO MEDIJEM: Zaključek festivala BiFest

Uspešno se je zaključil BiFest - LGL showcase mladih lutkarjev, na katerem se je predstavila najmlajša generacija lutkovnih ustvarjalcev s svojimi avtorskimi uprizoritvami, ki so v zadnjih dveh letih nastale v okviru programa BiTeater. 

BiTeater kot programski sklop mladim gledališkim ustvarjalcem iz različnih področij (igralcem, režiserjem, scenografom, dramatugom idr.) omogoča, da v profesionalnih produkcijskih pogojih zasnujejo in izvedejo avtorski projekt znotraj širokega polja sodobne lutkovne umetnosti. 

Med 16. in 19. majem 2024 si je bilo na odrih Lutkovnega gledališča Ljubljana moč ogledati uprizoritve: 410 kilometrov, Razmetana soba, Šolski zvezek, Desetnica in Kidričeva 29c, ki so nastale pod avtorstvom Filipa Mramorja, Klemna Kovačiča, Mie Skrbinac, Katarine Planinc in Martina Mlakarja ter mnogih drugih prihajajočih gledaliških sodelavcev, ki so omenjene predstave soustvarjali z njimi. 

Festivalsko dogajanje je dopolnila okrogla miza Kje so mladi lutkarji?, na kateri so mladi gledališko-lutkovni ustvarjalci spregovorili o svojih izkušnjah, pogledih in pričakovanjih glede slovenskega lutkovnega prostora. 

Veselimo se prihodnih izdaj BiFesta. Naslednjo načrtujemo že v prihodnjem letu.Lep pozdrav,

Eva Jera Hanžek

Odnosi z javnostmi
Lutkovno gledališče Ljubljana

 

  Facebook Vimeo Twitter Pinterest Instagram Tumblr  

Naše ustvarjanje podpirajo: ustanoviteljica javnega zavoda Mestna občina Ljubljana, sofinancer Ministrstvo za kulturo, sponzorja Telekom Slovenije in Zavarovalnica Triglav

Če neželite več prejemati naših novic, sledite odjavi