Na glavno vsebino
Kraljestvo
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Unima Slovenije objavlja razpis za podelitev Klemenčičeve nagrade in Pengovove listine

20. 1. 2023
Upravni odbor društva Unima Slovenije, ki ga sestavljajo Martina Maurič Lazar, Uroš Korenčan in Silva Rebolj, je objavil razpis za podelitev Klemenčičeve nagrade in Pengovove listine.

Klemenčičeva nagrada je najvišje priznanje za življenjsko delo na področju lutkarstva in lutkovne umetnosti v Sloveniji. Prejmejo jo lahko lutkovni ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali življenjskim opusom trajno obogatili slovensko lutkovno in kulturno zakladnico. Podeljuje se za izjemno lutkovno ustvarjanje za obdobje najmanj 25 let umetniškega ustvarjanja na področju lutkovne ustvarjalnosti v lutkovnih gledališčih in vseh lutkovnih asociacijah, v sorodnih scenskih in vizualnih lutkovno animiranih umetnostih, za literaturo in lutkovno teoretično znanstveno delo, ki pomeni odločilni prispevek k slovenski lutkovni umetnosti in njenih odmevih, vključevanjih ter potrditvah v evropskem in svetovnem lutkovnem dogajanju.

Pengovova listina predstavlja najvišje priznanje za pomembne umetniške, literarne in tehnološke dosežke na področju lutkovnega ustvarjanja v najmanj zadnjih štirih letih ali drugače po presoji članov komisije.

Predlogi za nagrado in priznanje morajo vsebovati ustrezno pisno utemeljitev. Predlagatelji so lahko člani UNIME, lutkovne ustanove, društva, skupine in posamezniki, vendar največ z dvema predlogoma za vsako od nagrad. Predloge kandidatov za Klemenčičevo nagrado in Pengovovo listino sprejemamo v zaprti ovojnici do 21. marca 2023 na naslovuLutkovno gledališče Ljubljana, Za UNIMA Slovenija, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Klemenčičeva nagrada - Pengovova listina«. Komisija za podeljevanje Klemenčičeve nagrade in Pengovove listine bo po izteku razpisnega roka pregledala prejete predloge in svojo odločitev pisno utemeljila do 10. junija 2023. 

filePath
Foto Žiga Koritnik