Na glavno vsebino
Kraljestvo
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Posvetitev pomladiLutkovni balet, trajanje 45 min

  15+
Posvetitev pomladi, foto Jaka Varmuž
Lutkovni balet je nastal na glasbo ruskega skladatelja Igorja Stravinskega, ki je eno najbolj kontroverznih skladb v zgodovini glasbene umetnosti napisal v začetku 20. stoletja. Danes se zdi skoraj neverjetno, da je ta priljubljena in cenjena skladba ob premieri v Parizu doživela škandal, da je bila koreografija Vaclava Nižinskega ocenjena kot katastrofalna, glasba pa nerazumljena.

V slovenskem prostoru smo si lahko ogledali več izvedb Posvetitve ali variacij na temo: od Posvetitve pomladi Edwarda Cluga prek triptiha, ki so ga skupaj ustvarile Maša Kagao Knez, Jana Menger in Rosana Hribar pa vse do Posvetitve pomladi, ki jo je kot del Trilogije leta 1996 v Cankarjevem domu na oder postavil Matjaž Farič. Farič se sicer s tem delom srečuje že četrtič, saj sta bili dve njegovi predstavi uprizorjeni tudi v Studiu za sodobni ples v Zagrebu. Tokrat se s temo ukvarja prek novega medija – lutke oziroma animiranega objekta.

Zgodba za izhodišče jemlje posameznika in njegovo usodo, ki pa mu jo kroji družba. Prvinam klasične animacije lutk so v lutkovnem baletu Posvetitev pomladi dodani sodobnoplesni gibi, animirani objekti in videoprojekcija, ki s svojimi vsebinami podpira vse preostale elemente. Tako v gibu kot v vsebini gre za ritual, za posvetitev klasičnim tehnikam umetniškega dela, ki so kasneje žrtvovane za kreativno svobodo.

Narava zahteva žrtev. Skupnost organizira žrtvovanje. Žrtev je naivno čist in brezkompromisno predan posameznik, ki je pripravljen odplesat v smrt za dobrobit skupnosti. Žrtvovanje je mnogokrat povezano z manipulacijo. Prav tako je lutka mnogokrat prispodoba manipulacije. V omenjenem se zlivata dva fragmenta razmišljanja, ki vodita do uprizarjanja Posvetitve pomladi z lutkami. Gre za gibalni izziv, ki zajema razumevanje gibanja kot prispodobo za preživetje. Pri tokratni Posvetitvi pomladi gre za veliko več kot le za manipulacijo. Gre za vprašanje, koliko življenja zmoremo vdahniti nečemu, kar bomo kmalu žrtvovali.

Matjaž Farič je uveljavljen režiser, koreograf in plesalec, prejemnik nagrade Prešernovega sklada, pomemben akter v razvoju slovenskega plesa in koreografije. V LGL je že režiral uprizoritev Groznovilca.

Predstavo bomo uprizorili z dovoljenjem Boosey & Hawkes Music Publishers Limited.

21. MAREC 2019, VELIKI ODER LGL
Avtor glasbe: Igor Stravinski
Režiser: Matjaž Farič
Avtorica likovne podobe: Barbara Stupica
Dramaturginji: Staša Prah in Nika Švab
Igralci: Voranc Boh/Rok Kunaver, Jan Bučar, Lovro Finžgar, Klemen Janežič k. g., Iztok Lužar/Daniel Petković k. g., Matevž Müller, Dušan Teropšič k. g.
Oblikovalec svetlobe: Andrej Hajdinjak
Avtor video projekcij: Jure Lavrin
Vodja predstave in oblikovalec zvoka: Luka Bernetič
Lučni mojster: Kristjan Vidner
Scenski tehnik: Klemen Sašek
Izdelava lutk, scene in kostumov: kostumov Zoran Srdić, Iztok Bobić, Polona Černe, Zala Kalan, Sandra Birjukov, Marjeta Valjavec, Hana Juta Kozar, Michelle Wren, Špela Ulaga, Zlatko Djogić, Lara Mastnak, Mark Nikolič, Ana Johana Scholten, Rok Hrovatin, Anja Vasiljević, Petra Koželj, Eva Trampuš, Katarina Tadina, Helene Koch, Uroš Mehle s. p., Vladson
Fotograf: Jaka Varmuž
Producentki: Ana Rokvić Pinterič, Alja Cerar Mihajlović
Vsa zasedba
Kritike