Na glavno vsebino
Kraljestvo
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

KATALOG UPRIZORITEV ZA SREDNJE ŠOLE


Lutkovne predstave so lahko za najstnike edinstveno zanimiva in poglobljena izkušnja, saj na poseben in očarljiv način združujejo vizualno umetnost, pripovedovanje zgodb in gledališče. S preseganjem tradicionalnih načinov izražanja lahko lutkovna umetnost obravnava zapletene teme in čustva bolj dostopno in razumljivo, kar najstnikom omogoča raziskovanje zahtevnih vprašanj ter spodbuja empatijo in razumevanje, poleg tega pa vsestranskost lutkovne umetnosti omogoča premostitev kulturnih in jezikovnih ovir ter dovoljuje, da se povežejo z različnimi pripovedmi in izkušnjami. Lutkovne predstave obravnavajo številne teme, od družbenih vprašanj do osebne rasti, ter pogosto sprožijo pomembne pogovore in spodbujajo samorefleksijo med mladimi gledalci. Ustvarjalna in inovativna narava lutkovne umetnosti pri najstnikih vzbudi občutek čudenja, radovednosti in domišljije ter jih spodbudi k spraševanju o svetu okoli njih in kritičnem razmišljanju. Ta umetniška oblika vabi občinstvo, da zavrne dvom in se s predstavo ukvarja na globlji ravni, kar odpira nove poti za ustvarjalno raziskovanje in samoizražanje.

Lutke so lahko tudi neprecenljivo orodje, ki najstnikom pomaga razumeti različne umetniške smeri, vezane predvsem na literaturo, saj ponujajo dinamičen, interaktiven in vizualno zanimiv medij za raziskovanje kompleksnih tem, likov in pripovedi. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj načinov, kako lahko lutkovna umetnost pomaga pri razumevanju in vrednotenju literarnih del:

 • Vizualna predstavitev: lutke omogočajo oprijemljivo, tridimenzionalno predstavitev likov in prizorov, kar olajša vizualizacijo in povezavo z zgodbo. Če so mladi priča dogajanju pred seboj, lahko bolje razumejo zaporedje dogodkov in odnose med liki.
 • Dostopnost: lutkovne predstave lahko poenostavijo zapleten jezik, zato so literarna dela dostopnejša mlademu občinstvu. Tako se lahko najstniki osredotočijo na glavne teme in sporočila zgodbe, kar spodbuja globlje razumevanje in razmislek.
 • Čustvena vpletenost: lutkovna predstava pri občinstvu pogosto sproži močan čustveni odziv, kar najstnikom omogoča, da sočustvujejo z liki in njihovimi težavami. Ta čustvena povezanost lahko privede do boljšega razumevanja motivacije, konfliktov in rešitev v zgodbi, kar spodbuja kritično razmišljanje in analizo.
 •  Ustvarjalna interpretacija: lutke ponujajo neskončne možnosti umetniškega izražanja, saj najstnikom omogočajo, da so priča edinstvenim interpretacijam literarnih del. Ti inovativni pristopi jih lahko navdihnejo, da razmišljajo onkraj besedila, ter jim odprejo misli za nove perspektive in načine razumevanja snovi.
 • Interdisciplinarno učenje: lutkovne predstave pogosto vključujejo elemente vizualne umetnosti, glasbe, plesa in drugih ustvarjalnih disciplin, kar omogoča celosten pristop k razumevanju literature. Ta multidisciplinarna perspektiva lahko najstnikom pomaga prepoznati povezave med različnimi umetniškimi oblikami in tako obogati njihovo splošno razumevanje zgodbe.
 • Aktivno sodelovanje: lutkovna umetnost lahko najstnike spodbudi, da postanejo aktivni udeleženci pri svojem literarnem izobraževanju, bodisi z ustvarjanjem lastnih lutkovnih predstav bodisi z vključevanjem v razprave in analizo drugih del. To praktično sodelovanje lahko izboljša njihovo razumevanje gradiva ter okrepi občutek osebne povezanosti z zgodbo.

Če povzamemo: lutkarstvo je lahko močno orodje, ki najstnikom pomaga razumeti literaturo in se z njo ukvarjati, saj ponuja vizualno privlačen in čustveno odmeven medij za raziskovanje zapletenih tem in pripovedi. Z doživljanjem literarnih del skozi lutkovno umetnost lahko mladi gledalci poglobijo svoje spoštovanje do pisane besede in razvijejo veščine kritičnega mišljenja, ki jih bodo uporabili na svoji izobraževalni poti.


ORGANIZIRANI OBISKI SKUPIN


Za skupinske obiske predstav se dogovorite vnaprej. Priporočamo vam, da nam svoje želje glede obiska predstav sporočite že na začetku sezone. Poleg predstav, ki so v ponudbi za izven, lahko posebej za vas pripravimo ponovitev predstave v terminih, ki jih skupaj uskladimo.

Cena posamezne vstopnice pri skupinskih obiskih je 4 evre. Svoje povpraševanje lahko sporočite tudi s klikom na to povezavo. 

Špela Juntes
T 01 300 09 76
organizacija@lgl.si

DOKUMENTARNE UPRIZORITVE


Dokumentarno gledališče je edinstvena oblika gledališkega izražanja, ki poskuša v gledališkem mediju prikazati resnične dogodke, vprašanja in izkušnje. Ta žanr, ki temelji na družbeni zavesti in zavezanosti resnici, kot temelj svojih pripovedi pogosto uporablja primarne vire, kot so intervjuji, prepisi ali zgodovinski dokumenti. Z združevanjem dejanske vsebine z umetniško interpretacijo je dokumentarno gledališče močno sredstvo za osvetljevanje zapletenih vprašanj in spodbujanje kritičnega razmisleka. Ta žanr gledališča občinstvo izzove h globljemu in bolj smiselnemu odnosu do sveta, ki ga obkroža. V zadnjih letih je ta žanr prodrl tudi v lutkarstvo, kjer lahko spremljamo vedno več dokumentarnih uprizoritev, ki izhajajo iz predmetov, pokrajin, prostorov. Dokumentarne uprizoritve predstavljajo izhodiščne točke za premisleke o različnih problemskih točkah sodobne družbe, od okoljevarstvenih do bolj intimnih.

410 kilometrov


Uprizoritev z osebnega vidika pogleda na enega izmed številnih neuresničenih projektov zgodovine, ki bi lahko spremenili družbeno dinamiko. 

Kapaciteta: 20

Zgodba o Karlu Žlábku in njegovem edinstvenem, ambicioznem projektu ponuja vzvod za misel o pogumu, ki ga danes zahteva svet od posameznika, ki si upa misliti boljšo prihodnost.

 • Uprizoritev je umeščena v tekmovalni program 53. Tedna slovenske drame.

Več o uprizoritvi

»S prepletanjem avtobiografskega in fiktivnega, intimnega in historičnega, kolektiv ustvarjalcev iz muzeja navidez naključnih in hudomušnih objektov domiselno napleta vzporedni pripovedi o večstokilometrski razdalji in odnosih, ujetih vanjo. Filipovo prvoosebno pripovedovanje se oblikuje med simpatičnim dialogom s soigralcem Gašperjem ter med vinjetami objektnega gledališča, kjer se v predmetih srečata osebni in kolektivni spomin, vse skupaj pa je prežeto z mešanico prizemljene resnosti in mladostnega humorja.« – mnenje strokovne komisije platforme Zlata paličica

Tihožitje


Uprizoritev odpira vprašanja etike in morale ter se vpenja v osnovne razmisleke filozofije, sociologije in psihologije. 

Kapaciteta: 100

Lutkovna predstava Tihožitje obravnava težko ulovljivo vprašanje pojava življenja. Z radikalnimi uprizoritvenimi pristopi poskuša režiser Tin Grabnar skupaj s soustvarjalci razumeti tisto, kar nas dela žive.

 • Uprizoritev je na 11. Bienalu lutkovnih ustvarjalcev Slovenije prejela nagrado za najboljšo animacijo in lutkovno tehnologijo.

Več o uprizoritvi

»Tako je nekakšen fenomen te predstave, da je hkrati kolektivna, a tudi izrazito individualna izkušnja, kar je posledica tega, da je velik del njene vsebine v (z)možnosti gledalčeve kontemplacije.« - Tjaša Pirnar, »Vprašanje življenja in smrti, ki presega gledališko realnost« ECPCP, 22.3.2021

UPRIZORITVE S KLASIČNIMI MOTIVI


Uprizoritve, ki se v našem gledališču vpenjajo v ključne zgodovinske prelomnice slovenskega lutkarstva, se navdihujejo v brezčasnih temah, zgodbah in arhetipih. Te uprizoritve pogosto vključujejo elemente tragedije, komedije ali satire ter tako prikazujejo trajno moč in pomen klasičnih del. Z uporabo elementov, kot so mitološki liki, velike pripovedi in poetični jezik, te predstave ponujajo poglobljeno raziskovanje človeškega položaja in se poglabljajo v univerzalne teme, kot so ljubezen, izdaja, moč in usoda. Te uprizoritve ponujajo možnost novega premisleka klasičnih literarnih del in kažejo na večnost njihovih osrednjih motivov.

Šolski zvezek


Uprizoritev kanonskega romana odpira vprašanja etike in morale v času vojne.

Kapaciteta: 50

Šolski zvezek v režijskem debiju Mie Skrbinac je celovito raziskovanje romana Agote Kristof, vizualni prikaz literarne mojstrovine in študija vztrajnega človeškega duha v času neizmernih stisk. Zapleteni preplet preživetja, identitete in razčlovečujočih učinkov vojne, spletenih v enem pretresljivejših del v kanonu sodobnega evropskega romana, se na odru izrisuje kot potopitveno doživetje, ki pritegne v kruto resničnost vojnega časa. 

Več o uprizoritvi

»In za konec se zdi vredno poudariti še, da bi s tem svojim pristopom, s svojo občutljivostjo in estetiko znala pritegniti tudi mlade ali malo starejše gledalce, ki se običajno ne počutijo kot zainteresirani obiskovalci dogodkov v družbeni igri kulturnih institucij.« - Nina Arhar za portal Kritika

PREDMETNO GLEDALIŠČE


Predmetno gledališče je inovativna gledališka oblika, v kateri so v središču predstav vsakdanji predmeti ali netradicionalne lutke, ki presegajo konvencionalne meje pripovedovanja zgodb. Umetniki neživim predmetom vdihnejo življenje in pomen ter tako ustvarijo edinstveno vizualno in čustveno pokrajino, ki občinstvo vabi k novi interpretaciji odnosa do materialnega sveta. Gledališče predmetov se sprašuje o našem dojemanju resničnosti in spodbuja h globljemu raziskovanju zgodb, ki se skrivajo v vsakdanjih stvareh, saj ti predmeti postanejo metafore za kompleksna človeška čustva, izkušnje in odnose. Ta žanr krepi občutek čudenja in spodbuja domišljijsko razmišljanje. 

Kidričeva 29c

Uprizoritev prek uporabe predmetov iz stanovanja preminulega dedka vzpostavlja prostor ljubezni in spomina. 

Kapaciteta: 34

Kidričeva 29c prek medija predmetnega gledališča uprizarja »glasno tišino«, ki nastane po smrti človeka. Predmete osmisli kot nosilce lastnega ali posredovanega spomina, kot sprožilce, ki govorijo o nekem življenju, a obenem porajajo preplet pripovedovalčeve naivnosti in obžalovanja.

Več o uprizoritvi


»V odigravanju različnih situacij iz časa vojne se postopoma izlušči subtilna gesta, poskus, da bi obiskovalec v svoj spomin vključil tudi ta (dečku nepoznani) del njemu ljube osebe ter ga pripeljal bliže možnemu predstavljanju in razumevanju. [...] Te preproste, a idejno in izvedbeno izčiščene situacije [...] dobijo svoj vrhunec, vsebinsko povezavo in nadgradnjo v igri starajočega se dedka in vnuka, v prepričljivi borbi [...]« – Nika Arhar za portal Kritika

Razmetana soba


Uprizoritev prek uporabe predmetov razpre umetniške potenciale samorefleksije in se odziva na vprašanja spominov in nostalgije, ki so jih zastavljali že Joyce, Kafka in Ibsen. 

Kapaciteta: 34

Uprizoritev Razmetana soba spomine uprizarja v mediju predmetnega gledališča, z uporabo in animacijo vsakdanjih predmetov, ki vzbujajo in manifestirajo nostalgične asociacije. 

 • Uprizoritev je bila umeščena v spremljevalni program 53. Tedna slovenske drame.

Več o uprizoritvi


»S postopki avtorskega in predmetnega gledališča soavtorja Klemen Kovačič in Nik Žnidaršič predstava Razmetana soba spominja na listanje po starih albumih, le da tokrat pregledovanje fotografij zamenja brskanje po zaprašenih kotičkih neke (otroške) sobe, polne že dolgo pozabljenih predmetov. V mozaiku krajših odrskih prizorov se univerzalna zgodba odraščanja od otroštva preko mladostništva do zgodnje odraslosti zrcali skozi dogodke, ki so prepoznavni skoraj vsakemu (rojstni dnevi, prve ljubezni …), a mednje prepleta tudi partikularnosti, ki razkrivajo osebno plat pripovedi.« – mnenje strokovne komisije platforme Zlata paličica

Seansa Bulgakov


Uprizoritev se vpenja v kontekst ruskih klasikov in eno od ključnih ruskih knjižnih del predstavi na strnjen in izredno humoren način, s čimer predstavi še eno, pogosto skrito plast klasik.

Kapaciteta: 50

Gre za rekonstrukcijo Bulgakovovega romana Mojster in Margareta, postavljeno na dinamiki kontrastov med burko in abstraktnimi slikami predmetnega gledališča, ki so ostale na pogorišču zmede, ki jo je za seboj pustil Satan s svojimi pajdaši. 

 • Uprizoritev je prejela nagrado za najboljšo mladinsko predstavo po mnenju mladinske žirije na festivalu Zlata paličica 2019 in nagrado za animacijo na 10. bienalu lutkovnih ustvarjalcev Slovenije.

Več o uprizoritvi 

»Uprizoritev presune z živostjo in domiselnim oblikovanjem uprizoritvenega dogajanja, ki tvori odprte pomenske mreže, polne vtisov in miselnih impulzov.« – mnenje strokovne komisije platforme Zlata paličica

Temnica


Uprizoritev predstavi bogat asociativni svet pravljic in njihov potencial nagovarjanja odraslega občinstva. 

Kapaciteta: 40

Predmetno-glasbeni kabaret, narejen po motivih Stanovitnega kositrnega vojaka Hansa Christiana Andersena, ki velja za eno njegovih najbolj znanih zgodb.

Več o uprizoritvi 

»Ustvarjalci v polnovrednem pomenu (Gašper Malnar, Filip Šebšajevič, Miha Arh, Asja Kahrimanović Babnik, vsi našteti so z režiserjem prej že sodelovali), saj prikazujejo svoje animatorske, igralske in glasbene veščine, popeljejo gledalce v fotografski laboratorij. Vsak predmet (žlica, vrtavka, papir, pinceta, domine, granitna kocka, lijak, pločevinka, svetilka itd.) pomeni možnost ponovnega odkrivanja in iskanje njegovih snovnih, zvočnih in pomenskih lastnosti. Vsak predmet lahko pove svojo zgodbo in je uporabljen za poustvarjanje Andersenove zgodbe o kositrnem vojaku in papirnati balerini.« – Maša Jazbec, Delo, 23. 9. 2022

GLEDALIŠČE PODOB


Gledališče podob je očarljiv žanr, ki poudarja moč vizualnega za pripovedovanje zgodb in vzbujanje čustev. Ta vrsta gledališča, ki pogosto presega meje jezika, vključuje čute z osupljivimi vizualnimi elementi skupaj s fizičnimi izvajalskimi tehnikami, kot so pantomima, ples ali lutke. Ta domiselna oblika gledališkega izražanja slavi lepoto in izraznost vizualnih umetnosti, spodbuja domišljijo in odpira nove možnosti pripovedovanja zgodb na odru.

Moč


Uprizoritev se loteva vprašanja moči, absolutizma, v političnem in tudi individualnem smislu.

Kapaciteta: 20

Lutkovna miniaturka Moč je svojevrsten lutkovni nokturno, intimna meditacija in kontemplacija o vzvodih družbenih razmerij. Preizprašuje različne motive moči in šibkosti, javnega in zasebnega.

Več o uprizoritvi 

»To je predstava kot je še nismo videli, navdušuje od začetka do konca in se razteza od čarobnega do grozljivega.« – The QR, 16. 2. 2023

Macbeth


Interpretacija Shakespearja skozi medij podob in predmetov, ki ponuja izhodišče za nadaljnje raziskovanje te klasike. 

Kapaciteta: 50

Ta nesmiselna bitka za oblast, ki je, kot zapiše režiser Matteo Spiazzi, »neplodna in nesposobna ustvariti karkoli, tako kot zveza med Lady Macbeth in Macbethom«, na odru zaživi kot bitka kovinskih predmetov, v zgodovini pogosto povezanih z oblastjo; mnogokrat predstavljajo celo njen simbol in sredstvo za osvajanje. 

Več o uprizoritvi

»[…] gre za estetsko dovršeno predstavo, v kateri so vsi elementi, vključno z lučjo (Uroš Istenič, Matteo Spiazzi) in glasbo (Aleš Erjavec), zelo organsko prepleteni in prepričljivo součinkujejo. Predstava ima lep tek, močno atmosfero in ponudi izviren pristop h klasični drami velikega formata.« – Anja Radaljac, Macbeth: rjaveča predstava, Delo, 13. 3. 2023

DODATNI PROGRAM

Ker so naše uprizoritve za občinstvo, starejše od 15. leta, pogosto igrane na manjših prizoriščih, na katerih si večje šolske skupine težje skupinsko ogledajo predstavo, ponujamo nekaj različnih kulturno-umetniških programov, ki omogočajo, da si večja šolska skupina ogleda izbrano predstavo. Gre za kombinacijo ogleda predstave in bogatenja zgodovinsko-umetniškega vedenja o gledališki umetnosti, s poudarkom na lutkarstvu. 

 • Vodeni ogled gledališča: medtem ko si prva skupina ogleda predstavo, druga odide na vodeni ogled našega gledališča. Pogled v zaodrje udeležence spodbudi k razmisleku o pomenu interdisciplinarnega dela, ki je ključno za delovanje gledališč. Po vodstvu si skupina ogleda uprizoritev, prva skupina pa odide na vodstvo.
 • Vodeni ogled lutkovnega muzeja: medtem ko si prva skupina ogleda predstavo, druga odide na vodeni ogled lutkovnega muzeja na ljubljanskem gradu. Vodeni ogledi dopolnjujejo in nadgrajujejo pridobljeno znanje pri pouku, saj vključujejo znanja z različnih področij, kot so zgodovina, književnost, likovna umetnost, etnologija, glasba, naravoslovje in geografija. Spodbujajo ustvarjalnost in opozarjajo na pomen umetnosti ter ohranjanja lutkovne dediščine. Po vodstvu si skupina ogleda uprizoritev, prva skupina pa odide na vodstvo. 
 • Vodeni ogled gledališča in lutkovnega muzeja: kombinacija obeh vodstev in ogleda predstave.

Po vsaki predstavi je mogoč tudi moderiran pogovor o gledaliških vsebinah.

Za več informacij in morebitne prilagoditve programov kontaktirajte našo organizatorko Špelo Juntes, T 01 300 09 76, E organizacija@lgl.si.