Na glavno vsebino
Kraljestvo
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

AMAZONKE


 »Nisem divja žival, ki jo je treba ukrotiti. Sem preprosto svobodna.«

Amazonke pripovedujejo zgodbo o emancipaciji ženske izpod absolutistične nadvlade moškega in o njihovi enakopravnosti z moškimi. Predstava tako povzema njihovo življenje in dogodke, v katerih so jih moški vedno znova izzvali na dvoboje ter tako podcenjevali njihovo moč. Prikazuje njihove običaje, priprave na vojno, govori o starodavnih zapisih, v katerih se pojavljajo, ter o številnih imenih, ki so jim bila dodeljena. 

PRED OGLEDOM PREDSTAVE

 • Kdo so bile Amazonke?

 • Kateri starodavni kulturi so prvotno pripadale?

 • Za kaj so se zavzemale?

 • Kateri vrhovni bog je bil njihov oče in koga so častile?

 • Kateri so bili njihovi atributi?

 • Kdo je bil njihov vodja?

 • Za gradnjo katerega templja naj bi bile po ljudskem izročilu zaslužne?

 • V katerih mitih lahko najdemo Amazonke?

 • Naštejte še nekaj primerov mogočnih žensk iz antične Grčije in za kaj so s borile.

Amazonke so po antičnih izročilih pleme neodvisnih žensk, katerih poslanstvo je bila vojna. Pod vodstvom svoje kraljice so se tako redno lotevale vojnih pohodov. Opisovali so jih kot pogumna in privlačna bitja, ki so živela brez moških. Legende pravijo, da so z njimi imele stik zgolj enkrat na leto, da bi se razmnoževali. Njihova družba je bila popolnoma zaprta za moške in tako so vzgajale le svoje hčere, sinove pa so vračale očetom ali jih pošiljale v Šparto.

 • Je ideja Amazonk prisotna še v kateri drugi kulturi?

 • Kakšno vlogo so imele Amazonke v antičnih družbah?

 • Katera sodobna super junakinja izhaja iz ljudstva Amazonk?

Amazonke niso le del grške kulture. Najdemo jih tudi v rimski mitologiji, na egipčanskih papirusih, v nordijskih legendah itd.

 • Katero je bilo njihovo značilno orožje?

 • Kako so se Amazonke pripravljale na vojno?

 • S čim so se Amazonke poleg vojskovanja še ukvarjale?

Legende pravijo, da so si Amazonke odrezale levo dojko, da so lahko bolje manevrirale sulico in lok. Nosile so hlače z vzorci, primerne za jahanje, in pile fermentirano kobilje mleko.

Odgovore na neodgovorjena vprašanja lahko poiščete na tej povezavi:

 • Kaj pomeni »gledališka arheologija«?

Uprizoritev Amazonke je gledališka arheologija, v kateri ustvarjalci združujejo mite in legende kavkaških ljudstev z ohranjenimi zapisi o slavnih bojevnicah iz starogrške antike, ki so jim dodali svoja avtorska besedila o življenjskih preizkušnjah Amazonk.

    Z UPORABO SPLETA

    • Poiščite še dva pomena besede »amazonka«.

    • Razložite pojma »patriarhat« in »matriarhat«.

    • Od kod izvira beseda »amazonka«?

    • Kako so Amazonke poimenovali grški filozofi, pesniki in dramatiki?

    • Ali so Amazonke res obstajale? Kje bi lahko našli dokaze, da so Amazonke zares obstajale? (Pisni viri, topografski viri, materialni viri, ustni viri)

    Dolga leta je veljalo in je še razširjeno prepričanje, da so zgodbe in legende o Amazonkah plod fantazije starih Grkov, da v resnici niso obstajale. Nedavna arheološka odkritja številnih grobov nomadskih ljudstev izpred dveh tisočletij in pol na širokem območju Vzhodne Evrope in Srednje Azije pa so razkrila kar nekaj vznemirljivih dejstev o ljudstvih nomadskih skitskih kultur. Raziskave so pokazale, da je kar od 30 do 40 odstotkov skeletov skitskih bojevnikov, pokopanih z orožjem in številnimi bojnimi ranami in zlomi, za katere so domnevali, da pripadajo moškim, v resnici pripadalo večinoma mlajšim ženskam.

    Amazonke lahko spoznamo v Herkulovih delih, mitu o Jazonu in Argonavtih, Iliadi … Bile so ženske bojevnice in lovke, ki so tako spretne in pogumne kot moški. Bile so fizično spretne, močne, dobre lokostrelke in vešče jahačice.

    Na spodnji povezavi si lahko ogledate posnetek Ali so Amazonke res obstajale?, ki ga je pripravila Adrienne Mayor.

    PO OGLEDU PREDSTAVE

    • Vam je bila uprizoritev všeč? Zakaj?

    • Kakšen vtis je na vas pustila predstava?

    • Ali česa niste razumeli?

    • Kakšna se vam je zdela scena?

    • Kaj vse je ponazarjalo platno, ki je bilo razpeto na odru?

    • Kateri je bil vaš najljubši del predstave in zakaj?

    • Kaj prispevajo štiri različne generacije bojevnic?

    • Kakšni občutki se vam porajajo ob njihovih zgodbah?

    • Katera zgodba se vas je najbolj dotaknila in zakaj?

    • Ali so bili kostumi takšni kot v mitih? Če ne, kaj je manjkalo?

    • Ste o Amazonkah izvedeli kaj novega? Kaj? Kaj je na vas naredilo največji vtis?

    • Z vsemi novimi podatki, ki ste jih izvedeli v predstavi, dokončajte svoj prejšnji opis Amazonk.

    • Poimenujte tri Amazonke, ki ste jih spoznali v predstavi, in obnovite njihove zgodbe.

    • Vas je v predstavi kaj presenetilo?

    • Katere teme odpira predstava?

    • Kako bi opisali sporočilo predstave?

    Ubijalke moških; uničevalke moških; tiste, ki se borijo kot moški; tiste, ki sovražijo moške – to je le nekaj poimenovanj, s katerimi so Amazonke predstavljene in opisane v zgodovinskih besedilih.

    KULTURA TETOVAŽ

    • Kaj menite, da pomenijo njihove tetovaže?

    • Kakšni so pomeni tetovaž v posameznih kulturah?

    • Kaj pa tetovaže pomenijo pri nas?

    • Ste kot otroci uporabljali začasne tetovaže in zakaj?

    • Kako ste se ob tem počutili?

    • Bi imeli v prihodnosti permanentne tetovaže in zakaj?

    V vsej zgodovini so ljudje s tetovažo izražali pripadnost, status in položaj v družbi, nadnaravno zaščito pred zlom, versko prepričanje, kulturno identiteto, ljubezen, bile pa so tudi znak kazni in lepote. Tetoviranje tako včasih ni bilo obravnavano kot umetnost, pač pa je bilo vključeno v družbeno strukturo in versko življenje. Gre za obred, ki je družbene vrednote zasidral v kožo. Tetovaža so bile stvar ponosa, povezave s predniki in del tradicije.

    Dolgo je veljalo prepričanje, da najstarejše tetovaže izhajajo iz Egipta, vendar se je leta 1991 vse spremenilo. Devetnajstega septembra so namreč v ledeniku v Italiji našli naravno mumificirano truplo divjega človeka po imenu Otzi, ki je živel v neolitiku in je na koži imel tetovaže.

    ENAKOPRAVNOST MED SPOLOMA


    V stari Grčiji je vladal patriarhat in ženske niso bile pokopane z enakimi častmi kot moški. Amazonke pa so bile izjema.

    »Strah pred močnimi ženskami, je največja rana sveta.«

    • Se vam je že kdaj zgodilo, da ste bili obravnavani drugače kot prijatelj/ica nasprotnega spola?

    • Bi znali povedati, kaj pomeni enakopravnost? Kaj vam pomeni enakopravnost?

    • So si moški in ženske v današnji družbi enakovredni? V čem so si? V čem si niso?

    • Kako se ob tem počutite?

    • Kje se vam zdi, da bi se stanje dalo popraviti?

    • Ali neenakopravnost obstaja samo med spoloma ali jo lahko najdemo tudi kje drugje? Kje?

    • Zakaj je po vašem mnenju prišlo do tovrstnih razlik?

    Na spletni strani državne uprave republike Slovenije o enakopravnosti med spoloma zapišejo takole: »Enakost žensk in moških pomeni, da morajo biti ženske in moški ne le zakonsko, ampak tudi v praksi enako prepoznavni, razpolagati morajo z enako družbeno močjo, biti enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja ter imeti enako korist od rezultatov družbenega napredka. Nikakor pa enakost žensk in moških ne pomeni istosti in ne pomeni zanikanja razlik med ženskami in moškimi.«

    MITI IN LEGENDE

    • Naštejte tri razlike med mitom in legendo.

    • Kateri je vaš najljubši mit? Kaj pa legenda?

    • Se vam tovrstne pripovedi zdijo pomembne in zakaj?

    • Poimenujte vseh 12 vrhovnih grških bogov, povejte njihovo vlogo in naštejte atribute.

    Miti svoje gradivo črpajo iz simboličnega pripovedovanja zgodb, ki se nikoli niso zgodile. Opisujejo nadčloveška bitja, bogove, ljudi, vpletene v izredne dogodke, in razlagajo edinstvene koncepte, kot je na primer pojav ognja ali nastanek vesolja. Miti so močno povezani z verskimi prepričanji, njihov dogajalni čas pa ni nikoli točno določen.

    Temu se po robu postavljajo legende. Te so zgodbe, ki izvirajo iz zgodovinskih dejstev in temeljijo na resničnih ljudeh, krajih in dogodkih. Neki dogodek postane legenda šele takrat, ko resnica postane popačena, neverjetna, ko ljudje v njej postanejo romantizirani, njihova dejanja pa skoraj nemogoča. Lahko vključujejo elemente mitologije, kot so nadnaravna bitja in razlage naravnih pojavov, vendar morajo pri tem zmeraj ostati vezani na določeno osebo ali kraj, ki sta v zgodovini dejansko obstajali.

    Sam izraz legenda je včasih pomenil pripoved o točno določenem svetniku.

    • Slovenska ljudska izročila so polna legend. Opišite dve.

    • Prav tako imamo bogat nabor bogov, ki izhajajo iz poganskih tradicij. Naštejte tri in jih opišite.

    • Ali v vašem kraju obstaja kakšna legenda? Ji verjamete?

    Mar ste vedeli, da pust izhaja iz starih poganskih običajev?

    Pustovanje, ali kar na kratko pust, je eden izmed najstarejših ljudskih običajev, ki je bilo na našem ozemlju prvič omenjeno že v 17. stoletju. Sicer pa gre za običaj, ki je svoje korenine pognal še pred krščanstvom. Gre za običaje, s katerimi častimo pomlad in preganjamo zimo. Naši predniki so bili namreč prepričani, da z njimi preganjajo zle duhove in temne sile zime ter kličejo toploto in svetlobo, s katero se bo lahko narava ponovno rodila. V ta namen so bile njihove maske karseda grozljive in so predstavljale umrle prednike, maskirali pa so se lahko le moški.

    ZA RAZMISLEK

    • Zakaj se vam zdi učenje o mitologiji pomembno in zakaj? Kdo bi lahko danes predstavljal Amazonke?

    • Se vam zdi, da so Amazonke res oboževale vojno ali so bile zgolj ujete v večni boj za preživetje?

    • Kaj je smisel vojne? Zakaj se po svetu še zmeraj dogajajo?

    • Izmislite si zgodbo svoje Amazonke. Ali je kraljica, glavna vojskovodja? V kateri bitki je sodelovala in kakšna je bila njena vloga? Za kaj se je zavzemala? Je imela hčer ali sina?

    SLOVARČEK NOVIH BESED

    • patriarhat: družbena ureditev, v kateri imajo glavno besedo moški;

    • matriarhat: družbena ureditev, v kateri imajo glavno besedo ženske.

    Pri obeh gre za družene sisteme, z nepravično razporejenim ravnovesjem moči. V zgodovini so vedno prevladovale patriarhalno urejene družbe in družine, tako je tudi danes.

    • Amazonke: v grški mitologiji bojevniško pleme, sestavljeno samo iz neodvisnih žensk;

    • emancipacija: osvoboditev predhodne omejitve; pridobitev pravic, enakosti;

    • mit: zgodba, ki opisuje nadčloveška bitja, bogove, ljudi vpletene v izredne dogodke in razlaga edinstvene koncepte;

    • legenda: zgodba, ki izvira iz zgodovinskih dejstev in temelji na resničnih ljudeh, krajih in dogodkih.

       ZA NADALJNJE BRANJE IN RAZISKOVANJE GRŠKE MITOLOGIJE

       • Petiška E. Stare grške bajke. Ljubljana. Mladinska knjiga; 2001.

       • Zbirka knjig Percy Jackson in Olimpijci pisatelja Ricka Riordana


       Pedagoško gradivo je pripravila Flores Oven.
       POKROVITELJA GLEDALIŠČA